Warunki korzystania z programu afiliacyjnego iChess | iChess.net

Warunki korzystania z programu afiliacyjnego iChess

WSTĘP

Nasi partnerzy są dla nas bardzo ważni. Dołożymy wszelkich starań, aby traktować Cię uczciwie i z szacunkiem, na jaki zasługujesz. Po prostu prosimy o to samo uznanie od Ciebie. Z myślą o Tobie napisaliśmy poniższą umowę partnerską, a także w celu ochrony dobrego imienia naszej firmy. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, gdy przeprowadzimy Cię przez tę formalność prawną.

If you have any questions, please don’t hesitate to let us know. We are strong believers in straightforward and honest communication. For the quickest results, please email us at [email protected] You can also reach us via phone: +1 ‪‪(762) 242-4377.

Z pozdrowieniami, Zespół iChess

UMOWA PARTNERSKA

Prosimy o zapoznanie się z całą umową.

Możesz wydrukować tę stronę w celach archiwalnych.

Jest to umowa prawna między Tobą a iChess.net.

Przesyłając aplikację online, zgadzasz się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki niniejszej umowy oraz zgadzasz się ponosić odpowiedzialność prawną za każdy warunek.

1. Przegląd

Niniejsza Umowa zawiera pełne warunki, które mają zastosowanie do przystąpienia do Programu Partnerskiego iChess.net. Celem niniejszej Umowy jest umożliwienie tworzenia linków HTML między Twoją witryną a witryną iChess.net. Należy pamiętać, że w niniejszej Umowie „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do iChess.net, a „ty”, „twój” i „twój” odnoszą się do podmiotu stowarzyszonego.

2. Zobowiązania Partnera

2.1. Aby rozpocząć proces rejestracji, należy wypełnić i złożyć wniosek online na stronie iChess.net. Fakt, że automatycznie zatwierdzamy wnioski, nie oznacza, że ​​nie możemy ponownie ocenić Twojej aplikacji w późniejszym czasie. Możemy odrzucić Twoje zgłoszenie według naszego wyłącznego uznania. Możemy anulować Twoje zgłoszenie, jeśli ustalimy, że Twoja witryna nie nadaje się do naszego Programu, w tym jeśli:

2.1.1. Promuje materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym.
2.1.2. Promuje przemoc.
2.1.3. Promuje dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
2.1.4. Promuje nielegalne działania.
2.1.5. Zawiera wszelkie materiały, które naruszają lub pomagają innym w naruszeniu praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub w łamaniu prawa.
2.1.6. Zawiera „iChess.net” lub jego odmiany lub błędy ortograficzne w swojej nazwie domeny.
2.1.7. Jest w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, szkodliwy, zawierający groźby, zniesławiający, nieprzyzwoity, nękający lub w inny sposób niedopuszczalny na tle rasowym, etnicznym lub w inny sposób niedopuszczalny według naszego wyłącznego uznania.
2.1.8. Zawiera oprogramowanie do pobrania, które potencjalnie umożliwia przekierowanie prowizji od innych podmiotów stowarzyszonych w naszym programie.

2.1.9. Nie możesz tworzyć ani projektować swojej witryny ani żadnej innej witryny, którą prowadzisz, w sposób wyraźny lub dorozumiany w sposób przypominający naszą witrynę internetową, ani projektować swojej witryny w sposób, który skłania klientów do przekonania, że ​​jesteś iChess.net lub jakąkolwiek inną powiązaną firmą.

2.2. Jako członek Programu Partnerskiego iChess.net będziesz mieć dostęp do Menedżera Konta Partnerskiego. Tutaj będziesz mógł przejrzeć szczegóły naszego Programu i wcześniej opublikowane biuletyny afiliacyjne, pobrać kod HTML (zawierający łącza do stron internetowych w witrynie iChess.net) i kreacje banerowe, przeglądać i otrzymywać kody śledzące dla naszych kuponów i ofert. Abyśmy mogli dokładnie śledzić wszystkie wizyty gości z Twojej witryny na naszą, musisz użyć kodu HTML, który zapewniamy dla każdego banera, linku tekstowego lub innego linku partnerskiego.

2.3. iChess.net zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do sprawdzenia Twojego umiejscowienia i zatwierdzenia użycia Twoich linków oraz zażądania od Ciebie zmiany umiejscowienia lub wykorzystania w celu dostosowania się do dostarczonych Ci wytycznych.

2.4. Odpowiedzialność za utrzymanie i aktualizację witryny należy do Ciebie. Możemy monitorować Twoją witrynę, jeśli uważamy, że jest to konieczne, aby upewnić się, że jest aktualna i powiadamiać Cię o wszelkich zmianach, które naszym zdaniem powinny poprawić Twoją wydajność.

2.5. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw własności intelektualnej i innych przepisów dotyczących Twojej witryny. Musisz mieć wyraźne pozwolenie na wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim dowolnej osoby, niezależnie od tego, czy jest to pismo, obraz, czy jakiekolwiek inne dzieło objęte prawami autorskimi. Nie ponosimy odpowiedzialności (i ponosisz wyłączną odpowiedzialność), jeśli użyjesz materiałów chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej innej osoby z naruszeniem prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Prawa i obowiązki iChess.net

3.1. Mamy prawo do monitorowania Twojej witryny w dowolnym momencie, aby ustalić, czy przestrzegasz warunków niniejszej Umowy. Możemy powiadomić Cię o wszelkich zmianach w Twojej witrynie, które naszym zdaniem powinny zostać wprowadzone, lub w celu upewnienia się, że Twoje linki do naszej witryny są odpowiednie i aby dalej powiadamiać Cię o wszelkich zmianach, które naszym zdaniem powinny zostać wprowadzone. Jeśli nie dokonasz zmian na swojej stronie, które uważamy za konieczne, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Twojego uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym iChess.net.

3.2. iChess.net zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim iChess.net natychmiast i bez powiadomienia, jeśli popełnisz oszustwo podczas korzystania z Programu Partnerskiego iChess.net lub jeśli nadużyjesz tego programu w jakikolwiek sposób. Jeśli takie oszustwo lub nadużycie zostanie wykryte, iChess.net nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne prowizje za taką oszukańczą sprzedaż.

3.3. Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać po zaakceptowaniu przez nas Twojego wniosku o Partnera i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania.

4. Zakończenie

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę W DOWOLNYM CZASIE, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie. Pisemne powiadomienie może być wysłane pocztą, e-mailem lub faksem. Ponadto niniejsza Umowa wygasa natychmiast po każdym naruszeniu niniejszej Umowy przez Ciebie.

5. Modyfikacja

Możemy zmienić dowolny z warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, według własnego uznania. W takim przypadku zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem. Modyfikacje mogą obejmować między innymi zmiany w procedurach płatności i zasadach Programu Partnerskiego iChess.net. Jeśli jakakolwiek modyfikacja jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, jedyną opcją jest rozwiązanie niniejszej Umowy. Dalsze uczestnictwo w Programie Partnerskim iChess.net po opublikowaniu powiadomienia o zmianie lub nowej Umowy na naszej stronie będzie oznaczać, że zgadzasz się na zmiany.

6. Płatność

iChess.net korzysta z usług strony trzeciej do obsługi płatności. Stroną trzecią jest PayPal.

Partnerzy będą mogli pobierać prowizje za każdą dokonaną sprzedaż w oparciu o całkowitą kwotę transakcji:

 • 30% prowizji za sprzedaż poniżej $10
 • 25% prowizji za sprzedaż od 10 do 24 USD
 • 20% prowizji za sprzedaż od 25 do 49 USD
 • 15% prowizji za sprzedaż od 50 do 99 USD
 • 10% prowizji za sprzedaż od 100 do 200 USD
 • 5% prowizji od sprzedaży powyżej 200 zł

Całkowita prowizja partnerska w panelu partnerskim użytkownika może ulec zmianie w zależności od obciążeń zwrotnych, zwrotów i innych warunków, które mogą wystąpić do 100 dni od daty zakupu, oraz od sprzedaży produktów, które mogą zostać wyłączone z umowy partnerskiej .

7. Dostęp do interfejsu konta partnerskiego

Utworzysz hasło, dzięki któremu będziesz mógł wejść iChess.net bezpieczny interfejs konta partnerskiego. Z pulpitu Twojego partnera będziesz mógł otrzymywać raporty, które opisują nasze obliczenia należnych Ci prowizji.

8. Ograniczenia promocji

8.1. Możesz promować swoje własne strony internetowe, ale oczywiście każda promocja, która wspomina iChess.net może być postrzegana przez opinię publiczną lub prasę jako wspólny wysiłek. Powinieneś wiedzieć, że pewne formy reklamy są zawsze zabronione przez iChess.net. Na przykład reklama powszechnie określana jako „spamowanie” jest dla nas niedopuszczalna i może spowodować uszkodzenie naszej nazwy. Inne ogólnie zabronione formy reklamy obejmują korzystanie z niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail (UCE), posty na niekomercyjnych grupach dyskusyjnych oraz posty na wielu grupach dyskusyjnych jednocześnie. Ponadto nie wolno Ci reklamować się w sposób, który skutecznie ukrywa lub wprowadza w błąd Twoją tożsamość, nazwę domeny lub zwrotny adres e-mail. Możesz używać wysyłek do klientów w celu promowania iChess.net, o ile odbiorca jest już klientem lub subskrybentem twoich usług lub witryny internetowej, a odbiorcy mają możliwość usunięcia się z przyszłych wysyłek. Możesz również wysyłać posty do grup dyskusyjnych w celu promowania iChess.net, o ile grupa dyskusyjna przyjmuje wiadomości komercyjne. Przez cały czas musisz jasno reprezentować siebie i swoje strony internetowe jako niezależne od iChess.net. Jeśli zauważymy, że spamujesz, rozważymy tę przyczynę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy i Twojego udziału w Programie Partnerskim iChess.net. Wszelkie należne Ci salda nie zostaną wypłacone, jeśli Twoje konto zostanie zamknięte z powodu takiej niedopuszczalnej reklamy lub nagabywania.

8.2. Podmioty stowarzyszone, które między innymi słowami kluczowymi lub wyłącznie licytują w swoich kampaniach Pay-Per-Click słowa kluczowe, takie jak iChess.net, iChess, www.iChess, www.iChess.net i/lub wszelkie ich błędy ortograficzne lub podobne zmiany – czy to osobno lub w połączeniu z innymi słowami kluczowymi – i nie kieruj ruchu z takich kampanii na własną stronę internetową przed przekierowaniem jej na naszą, zostanie uznany za naruszający znak towarowy i zostanie zablokowany w Programie Afiliacyjnym iChess.net. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby skontaktować się z partnerem przed banem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do usunięcia z naszego programu partnerskiego osób naruszających znaki towarowe bez uprzedniego powiadomienia i przy pierwszym wystąpieniu takiego zachowania podczas licytacji PPC.

8.3. Afilianci nie mają zakazu wprowadzania informacji prospekta do formularza kontaktowego, o ile informacje prospekta są prawdziwe i prawdziwe i są to ważne leady (tj. szczerze zainteresowani usługą iChess.net).

8.4. Partner nie będzie przekazywać żadnych tak zwanych „reklam pełnoekranowych”, „Parasiteware™”, „Parositic Marketing”, „Aplikacji Pomocy w Zakupach”, „Instalacji Pasków Narzędzi i/lub Dodatków”, „Portfelów Zakupów” lub „oszukańczych wyskakujących okienek i /lub okienka pop-under” dla konsumentów od momentu kliknięcia przez konsumenta na kwalifikujący się link do czasu, gdy konsument w pełni opuścił witrynę iChess.net (tj. żadna strona z naszej witryny ani żadna treść ani branding iChess.net nie jest widoczna na ekran użytkownika końcowego). Stosowane w niniejszym dokumencie „Parasiteware™” i „Marketing pasożytniczy” oznaczają aplikację, która (a) przypadkowo lub bezpośrednio powoduje nadpisanie plików cookie śledzących prowizje podmiotów stowarzyszonych i niezrzeszonych w jakikolwiek inny sposób niż kliknięcie przez klienta kwalifikującego się łącza na stronie internetowej lub e-mail; (b) przechwytuje wyszukiwania w celu przekierowania ruchu przez zainstalowane oprogramowanie, powodując w ten sposób wyskakujące okienka, umieszczenie plików cookie śledzących prowizję lub nadpisanie innych plików cookie śledzących prowizję, gdy użytkownik w normalnych okolicznościach dotarłby do tego samego miejsca docelowego za pośrednictwem wyniki podane przez wyszukiwanie (wyszukiwarki to między innymi Google, MSN, Yahoo, Overture, AltaVista, Hotbot i podobne wyszukiwarki lub wyszukiwarki katalogów); (c) ustawiać pliki cookie do śledzenia prowizji poprzez ładowanie strony iChess.net w ramkach iChess, ukryte linki i automatyczne wyskakujące okienka otwierające stronę iChess.net; (d) celuje w tekst na stronach internetowych innych niż te, które są w 100% własnością właściciela aplikacji, w celu marketingu kontekstowego; (e) usuwa, zastępuje lub blokuje widoczność banerów partnerskich jakimikolwiek innymi banerami, innymi niż te, które znajdują się na stronach internetowych będących w 100% własnością właściciela aplikacji.

Partnerzy mogą sprzedawać tylko produkty zatwierdzone przez iChess.net. Wyłączone kategorie produktów to:

 • Sprzęt.
 • Oprogramowanie.
 • Książki.
 • eBooki.
 • Sprzedaż.
 • Odzież.
 • Szachowy.

9. Udzielanie licencji

9.1. Udzielamy Ci niewyłącznego, niezbywalnego, odwołalnego prawa do (i) dostępu do naszej witryny za pośrednictwem linków HTML wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz (ii) wyłącznie w połączeniu z takimi linkami, do korzystania z naszych logo, nazwy handlowe, znaki towarowe i podobne materiały identyfikujące (łącznie „Materiały Licencjonowane”), które dostarczamy użytkownikowi lub autoryzujemy w tym celu. Jesteś uprawniony do korzystania z Materiałów Licencjonowanych jedynie w zakresie, w jakim jesteś członkiem Programu Afiliacyjnego iChess.net o dobrej reputacji. Zgadzasz się, że wszelkie wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych będzie odbywać się w imieniu iChess.net, a związana z nimi dobra wola będzie działała na wyłączną korzyść iChess.net.

9.2. Każda ze stron zgadza się nie wykorzystywać zastrzeżonych materiałów drugiej strony w sposób dyskredytujący, wprowadzający w błąd, obsceniczny lub w inny sposób przedstawiający stronę w negatywnym świetle. Każda ze stron zastrzega sobie wszystkie swoje prawa do materiałów zastrzeżonych objętych niniejszą licencją. Poza licencją udzieloną w niniejszej Umowie, każda ze stron zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w swoich odpowiednich prawach i żadne prawa, tytuły ani udziały nie są przenoszone na drugą.

10. Zrzeczenie się

ICHESS.NET NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUGI ICHESS.NET I WITRYNY INTERNETOWEJ LUB PRODUKTÓW LUB USŁUG W TYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ, JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZDOLNOŚCI ICHESS.NET, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I WYMAGAJĄCYCH OKREŚLONYCH CELÓW WYŁĄCZONY. PONADTO NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE DZIAŁANIE NASZEJ STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE JAKICHKOLWIEK ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW.

11. Oświadczenia i gwarancje

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

11.1. Niniejsza Umowa została należycie i prawidłowo wykonana i dostarczona przez Ciebie i stanowi Twoje prawne, ważne i wiążące zobowiązanie, wykonalne wobec Ciebie zgodnie z jej warunkami;

11.2. Masz pełne prawo, moc i upoważnienie do zawarcia i związania się warunkami niniejszej Umowy oraz do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody lub zgody jakiejkolwiek innej strony;

11.3. Masz wystarczające prawa, tytuły i udziały w prawach przyznanych nam w niniejszej Umowie.

12. Ograniczenia odpowiedzialności

NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY W RAMACH JAKIEJKOLWIEK UMOWY, ZANIEDBANIA, DElikTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB RÓWNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE (W TYM OGRANICZENIA, UTRATĘ DOCHODÓW LUB WARTOŚCI FOLII LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB UTRATĘ BIZNESU), NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ICHESS.NET WOBEC UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANA, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEJ ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRZEKROCZYĆ CAŁKOWITE OPŁATY PROWIZJI ZAPŁACONEJ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.

13. Odszkodowanie

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć iChess.net oraz jego spółki zależne i stowarzyszone oraz ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, agentów, udziałowców, partnerów, członków i innych właścicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, żądaniami, zobowiązaniami, straty, szkody, wyroki, rozliczenia, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) (dowolne lub wszystkie powyższe, zwane dalej „Stratami”), o ile takie Straty (lub działania z nimi związane) wynikają lub są w oparciu o (i) jakiekolwiek twierdzenie, że korzystanie przez nas ze znaków towarowych stowarzyszonych narusza jakikolwiek znak towarowy, nazwę handlową, znak usługowy, prawa autorskie, licencję, własność intelektualną lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony trzeciej, (ii) jakiekolwiek błędne przedstawienie oświadczenia lub gwarancja lub naruszenie przymierza i umowy zawartej przez Ciebie w niniejszym dokumencie lub (iii) wszelkie roszczenia związane z Twoją witryną, w tym, bez ograniczeń, treści w niej zawarte, których nie można nam przypisać.

14. Poufność

Wszystkie informacje poufne, w tym między innymi wszelkie informacje biznesowe, techniczne, finansowe i dotyczące klientów, ujawnione przez jedną ze stron drugiej podczas negocjacji lub obowiązywania niniejszej Umowy, oznaczonej jako „Poufne”, pozostaną wyłączną własnością strony ujawniającej, a każda ze stron zachowa w tajemnicy i nie będzie wykorzystywać ani ujawniać takich zastrzeżonych informacji drugiej strony bez wyraźnej pisemnej zgody strony ujawniającej.

15. Różny

15.1. Zgadzasz się, że jesteś niezależnym wykonawcą i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między Tobą a iChess.net. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, ani w swojej Witrynie, ani w jakiejkolwiek innej Witrynie, ani w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z cokolwiek w tej sekcji.

15.2. Żadna ze stron nie może scedować swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę, z wyjątkiem strony, która uzyskuje całość lub zasadniczo całość działalności lub aktywów osoby trzeciej.

15.3. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Nowy Jork bez względu na kolizję praw i zasad.

15.4. Nie możesz zmieniać ani odstąpić od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, chyba że na piśmie i podpisane przez obie strony.

15.5. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między nami a Tobą i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i komunikaty stron, ustne lub pisemne.

15.6. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na warunki niniejszej Umowy.

15.7. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie usunięte lub ograniczone do niezbędnego minimalnego zakresu, tak aby intencje stron zostały zrealizowane, a pozostała część niniejszej umowy będzie miała pełną moc i skuteczność.

×
TWÓJ WÓZEK
 • Brak produktów w koszyku.
×
0