Συνδυασμός σκάκι Quiver - Κομμάτια | Σανίδα | Τσάντα

Κριτικές
Options
Array
(
  [options] => Array
    (
      [0] => Black Bag / Board
      [1] => Neon Purple Bag / Purple Board
      [2] => Neon Yellow Bag / Green Board
      [3] => White and Black Polka Dots / Green Board
      [4] => Gray Bag / Black Board
      [5] => Royal Blue and Orange Polka Dots / Green Board
      [6] => Red Bag / Board
      [7] => Giraffe / Green Board
      [8] => Jungle Camo Bag / Green Board
      [9] => Cow / Green Board
      [10] => Blue Camo Bag / Royal Blue Board
      [11] => Black and White Polka Dots / Green Board
      [12] => Neon Green Bag / Green Board
      [13] => Zebra / Green Board
      [14] => Pink Bag / Fuschia Board
      [15] => Royal Blue and White Polka Dots / Green Board
      [16] => Royal Blue Bag / Board
      [17] => Orange and Yellow Polka Dots / Green Board
      [18] => Navy Bag / Board
      [19] => Cheetah / Green Board
      [20] => Desert Camo Bag / Green Board
      [21] => Black and Red Polka Dots / Green Board
      [22] => Neon Blue Bag / Royal Blue Board
      [23] => Neon Red Bag / Red Board
      [24] => Stars / Green Board
      [25] => Khaki Bag / Board
      [26] => Pink and Black Polka Dots / Green Board
      [27] => Pink Camo Bag / Royal Blue Board
      [28] => Feather / Green Board
      [29] => Forest Green Bag / Board
      [30] => Chevron / Green Board
    )

  [attribute] => Options
  [product] => WC_Product_Variable Object
    (
      [children:protected] => Array
        (
          [0] => 2718521
          [1] => 2718522
          [2] => 2718523
          [3] => 2718524
          [4] => 2718525
          [5] => 2718526
          [6] => 2718527
          [7] => 2718528
          [8] => 2718529
          [9] => 2718530
          [10] => 2718531
          [11] => 2718532
          [12] => 2718533
          [13] => 2718534
          [14] => 2718535
          [15] => 2718536
          [16] => 2718537
          [17] => 2718538
          [18] => 2718539
          [19] => 2718540
          [20] => 2718541
          [21] => 2718542
          [22] => 2718543
          [23] => 2718544
          [24] => 2718545
          [25] => 2718546
          [26] => 2718547
          [27] => 2718548
          [28] => 2718549
          [29] => 2718550
          [30] => 2718551
        )

      [visible_children:protected] => Array
        (
          [0] => 2718521
          [1] => 2718522
          [2] => 2718523
          [3] => 2718524
          [4] => 2718525
          [5] => 2718526
          [6] => 2718527
          [7] => 2718528
          [8] => 2718529
          [9] => 2718530
          [10] => 2718531
          [11] => 2718532
          [12] => 2718533
          [13] => 2718534
          [14] => 2718535
          [15] => 2718536
          [16] => 2718537
          [17] => 2718538
          [18] => 2718539
          [19] => 2718540
          [20] => 2718541
          [21] => 2718542
          [22] => 2718543
          [23] => 2718544
          [24] => 2718545
          [25] => 2718546
          [26] => 2718547
          [27] => 2718548
          [28] => 2718549
          [29] => 2718550
          [30] => 2718551
        )

      [variation_attributes:protected] => Array
        (
          [Options] => Array
            (
              [0] => Black Bag / Board
              [1] => Neon Purple Bag / Purple Board
              [2] => Neon Yellow Bag / Green Board
              [3] => White and Black Polka Dots / Green Board
              [4] => Gray Bag / Black Board
              [5] => Royal Blue and Orange Polka Dots / Green Board
              [6] => Red Bag / Board
              [7] => Giraffe / Green Board
              [8] => Jungle Camo Bag / Green Board
              [9] => Cow / Green Board
              [10] => Blue Camo Bag / Royal Blue Board
              [11] => Black and White Polka Dots / Green Board
              [12] => Neon Green Bag / Green Board
              [13] => Zebra / Green Board
              [14] => Pink Bag / Fuschia Board
              [15] => Royal Blue and White Polka Dots / Green Board
              [16] => Royal Blue Bag / Board
              [17] => Orange and Yellow Polka Dots / Green Board
              [18] => Navy Bag / Board
              [19] => Cheetah / Green Board
              [20] => Desert Camo Bag / Green Board
              [21] => Black and Red Polka Dots / Green Board
              [22] => Neon Blue Bag / Royal Blue Board
              [23] => Neon Red Bag / Red Board
              [24] => Stars / Green Board
              [25] => Khaki Bag / Board
              [26] => Pink and Black Polka Dots / Green Board
              [27] => Pink Camo Bag / Royal Blue Board
              [28] => Feather / Green Board
              [29] => Forest Green Bag / Board
              [30] => Chevron / Green Board
            )

        )

      [object_type:protected] => product
      [post_type:protected] => product
      [cache_group:protected] => products
      [data:protected] => Array
        (
          [name] => Quiver Chess Set Combination - Pieces | Board | Bag
          [slug] => quiver-chess-set-combination-triple-weighted
          [date_created] => WC_DateTime Object
            (
              [utc_offset:protected] => 0
              [date] => 2021-07-25 23:31:47.000000
              [timezone_type] => 3
              [timezone] => America/Los_Angeles
            )

          [date_modified] => WC_DateTime Object
            (
              [utc_offset:protected] => 0
              [date] => 2022-06-24 08:57:36.000000
              [timezone_type] => 3
              [timezone] => America/Los_Angeles
            )

          [status] => publish
          [featured] => 
          [catalog_visibility] => visible
          [description] => <h2>Quiver Chess Set Combination - Triple Weighted Regulation Pieces | Vinyl Chess Board | Quiver Bag</h2>
The Quiver Chess Set Combination includes one (each) of the following items:

[caption id="attachment_2718575" align="aligncenter" width="600"]<a href="https://www.ichess.net/wp-content/uploads/2021/07/Quiver-Chess-Set-Combination-Blue-Camo-Bag.jpg"><img class="wp-image-2718575 size-medium" title="Quiver Chess Set Combination Blue Camo Bag" src="https://www.ichess.net/wp-content/uploads/2021/07/Quiver-Chess-Set-Combination-Blue-Camo-Bag-600x399.jpg" alt="Quiver Chess Set Combination Blue Camo Bag" width="600" height="399" data-wp-pid="2718575" /></a> Quiver Chess Set Combination Blue Camo Bag[/caption]
<h3>Triple Weighted Regulation Plastic Chess Pieces</h3>
<ul>
 	<li>Traditional Staunton pattern.</li>
 	<li>3.75" king with 1.5" base diameter.</li>
 	<li>Complete set of 34 pieces - Includes two additional queens for pawn promotion!</li>
 	<li>Manufactured out of plastic and is meant to withstand the toughest abuse.</li>
 	<li>Triple weighted for improved stability and performance.</li>
</ul>
<h3>Vinyl Tournament Chessboard (2.25" Squares)</h3>
<ul>
 	<li>

[caption id="attachment_2718570" align="alignright" width="400"]<a href="https://www.ichess.net/wp-content/uploads/2021/07/Quiver-Chess-Set-Combination-Quiver-Bags.jpg"><img class="wp-image-2718570" title="Quiver Chess Set Combination - Quiver Bags" src="https://www.ichess.net/wp-content/uploads/2021/07/Quiver-Chess-Set-Combination-Quiver-Bags.jpg" alt="Quiver Chess Set Combination - Quiver Bags" width="400" height="263" data-wp-pid="2718570" /></a> Quiver Chess Set Combination - Quiver Bags[/caption]

Features rank and file labels on all four sides - ideal for beginners!</li>
 	<li>Manufactured out of high-grade vinyl and will resist dirt, tearing and spills</li>
 	<li>Rolls up into a tight tube shape for easy transport</li>
</ul>
<h3>Quiver Chess Bag</h3>
<ul>
 	<li>21" x 6" in size(flat)</li>
 	<li>Easy-to-open/close zipper secures the chess pieces during transport.</li>
 	<li>Large enough to hold all of your chess pieces, rolled-up vinyl chessboard and other small items.</li>
 	<li>Features an adjustable shoulder strap for easy transport.</li>
 	<li>Manufactured out of high-grade canvas and will resist dirt, tearing and spills.</li>
</ul>
          [short_description] => 
          [sku] => 
          [price] => 18.95
          [regular_price] => 
          [sale_price] => 
          [date_on_sale_from] => 
          [date_on_sale_to] => 
          [total_sales] => 1
          [tax_status] => taxable
          [tax_class] => 
          [manage_stock] => 
          [stock_quantity] => 
          [stock_status] => instock
          [backorders] => no
          [low_stock_amount] => 
          [sold_individually] => 
          [weight] => 2
          [length] => 
          [width] => 
          [height] => 
          [upsell_ids] => Array
            (
            )

          [cross_sell_ids] => Array
            (
            )

          [parent_id] => 0
          [reviews_allowed] => 1
          [purchase_note] => 
          [attributes] => Array
            (
              [materials] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Materials
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => Nylon, Plastic, Vinyl
                        )

                      [position] => 0
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [weighting] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Weighting
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => Triple Weighted
                        )

                      [position] => 1
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [king-height] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => King Height
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => 3.75'' inch / 9.53 cm
                        )

                      [position] => 2
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [king-base-diameter] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => King Base Diameter
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => 1.5'' inch / 3.81 cm
                        )

                      [position] => 3
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [basepad-material] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Basepad Material
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => Billiard Cloth
                        )

                      [position] => 4
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [square-size] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Square Size
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => 2.25'' inch / 5.7 cm
                        )

                      [position] => 5
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [chess-board-footprint] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Chess Board Footprint
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => 20 x 20 inches
                        )

                      [position] => 6
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [median-set-weight] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Median Set Weight
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => 32 ounces
                        )

                      [position] => 7
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [total-number-of-pieces] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Total Number of Pieces
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => 34 Chess Pieces, including 2 Additional Queens (for Pawn Promotion)
                        )

                      [position] => 8
                      [visible] => 1
                      [variation] => 
                    )

                )

              [options] => WC_Product_Attribute Object
                (
                  [data:protected] => Array
                    (
                      [id] => 0
                      [name] => Options
                      [options] => Array
                        (
                          [0] => Black Bag / Board
                          [1] => Neon Purple Bag / Purple Board
                          [2] => Neon Yellow Bag / Green Board
                          [3] => White and Black Polka Dots / Green Board
                          [4] => Gray Bag / Black Board
                          [5] => Royal Blue and Orange Polka Dots / Green Board
                          [6] => Red Bag / Board
                          [7] => Giraffe / Green Board
                          [8] => Jungle Camo Bag / Green Board
                          [9] => Cow / Green Board
                          [10] => Blue Camo Bag / Royal Blue Board
                          [11] => Black and White Polka Dots / Green Board
                          [12] => Neon Green Bag / Green Board
                          [13] => Zebra / Green Board
                          [14] => Pink Bag / Fuschia Board
                          [15] => Royal Blue and White Polka Dots / Green Board
                          [16] => Royal Blue Bag / Board
                          [17] => Orange and Yellow Polka Dots / Green Board
                          [18] => Navy Bag / Board
                          [19] => Cheetah / Green Board
                          [20] => Desert Camo Bag / Green Board
                          [21] => Black and Red Polka Dots / Green Board
                          [22] => Neon Blue Bag / Royal Blue Board
                          [23] => Neon Red Bag / Red Board
                          [24] => Stars / Green Board
                          [25] => Khaki Bag / Board
                          [26] => Pink and Black Polka Dots / Green Board
                          [27] => Pink Camo Bag / Royal Blue Board
                          [28] => Feather / Green Board
                          [29] => Forest Green Bag / Board
                          [30] => Chevron / Green Board
                        )

                      [position] => 9
                      [visible] => 
                      [variation] => 1
                    )

                )

            )

          [default_attributes] => Array
            (
              [options] => Red Bag / Board
            )

          [menu_order] => 0
          [post_password] => 
          [virtual] => 
          [downloadable] => 
          [category_ids] => Array
            (
              [0] => 54213
              [1] => 14900
              [2] => 14896
              [3] => 14901
            )

          [tag_ids] => Array
            (
              [0] => 54217
              [1] => 53262
            )

          [shipping_class_id] => 0
          [downloads] => Array
            (
            )

          [image_id] => 2740137
          [gallery_image_ids] => Array
            (
              [0] => 2718570
              [1] => 2718573
              [2] => 2718576
              [3] => 2718564
              [4] => 2718565
              [5] => 2718566
              [6] => 2718567
              [7] => 2718568
              [8] => 2718569
              [9] => 2718571
              [10] => 2718572
              [11] => 2718574
              [12] => 2718575
              [13] => 2718577
              [14] => 2718578
              [15] => 2718579
              [16] => 2718580
              [17] => 2718581
              [18] => 2718582
              [19] => 2718583
            )

          [download_limit] => -1
          [download_expiry] => -1
          [rating_counts] => Array
            (
            )

          [average_rating] => 0
          [review_count] => 0
        )

      [supports:protected] => Array
        (
        )

      [id:protected] => 2718509
      [changes:protected] => Array
        (
        )

      [object_read:protected] => 1
      [extra_data:protected] => Array
        (
        )

      [default_data:protected] => Array
        (
          [name] => 
          [slug] => 
          [date_created] => 
          [date_modified] => 
          [status] => 
          [featured] => 
          [catalog_visibility] => visible
          [description] => 
          [short_description] => 
          [sku] => 
          [price] => 
          [regular_price] => 
          [sale_price] => 
          [date_on_sale_from] => 
          [date_on_sale_to] => 
          [total_sales] => 0
          [tax_status] => taxable
          [tax_class] => 
          [manage_stock] => 
          [stock_quantity] => 
          [stock_status] => instock
          [backorders] => no
          [low_stock_amount] => 
          [sold_individually] => 
          [weight] => 
          [length] => 
          [width] => 
          [height] => 
          [upsell_ids] => Array
            (
            )

          [cross_sell_ids] => Array
            (
            )

          [parent_id] => 0
          [reviews_allowed] => 1
          [purchase_note] => 
          [attributes] => Array
            (
            )

          [default_attributes] => Array
            (
            )

          [menu_order] => 0
          [post_password] => 
          [virtual] => 
          [downloadable] => 
          [category_ids] => Array
            (
            )

          [tag_ids] => Array
            (
            )

          [shipping_class_id] => 0
          [downloads] => Array
            (
            )

          [image_id] => 
          [gallery_image_ids] => Array
            (
            )

          [download_limit] => -1
          [download_expiry] => -1
          [rating_counts] => Array
            (
            )

          [average_rating] => 0
          [review_count] => 0
        )

      [data_store:protected] => WC_Data_Store Object
        (
          [instance:WC_Data_Store:private] => WC_Product_Variable_Data_Store_CPT Object
            (
              [prices_array:protected] => Array
                (
                  [version] => 1656186785
                  [f9e544f77b7eac7add281ef28ca5559f] => Array
                    (
                      [price] => Array
                        (
                          [2718521] => 18.95
                          [2718522] => 18.95
                          [2718523] => 18.95
                          [2718524] => 18.95
                          [2718525] => 18.95
                          [2718526] => 18.95
                          [2718527] => 18.95
                          [2718528] => 18.95
                          [2718529] => 18.95
                          [2718530] => 18.95
                          [2718531] => 18.95
                          [2718532] => 18.95
                          [2718533] => 18.95
                          [2718534] => 18.95
                          [2718535] => 18.95
                          [2718536] => 18.95
                          [2718537] => 18.95
                          [2718538] => 18.95
                          [2718539] => 18.95
                          [2718540] => 18.95
                          [2718541] => 18.95
                          [2718542] => 18.95
                          [2718543] => 18.95
                          [2718544] => 18.95
                          [2718545] => 18.95
                          [2718546] => 18.95
                          [2718547] => 18.95
                          [2718548] => 18.95
                          [2718549] => 18.95
                          [2718550] => 18.95
                          [2718551] => 18.95
                        )

                      [regular_price] => Array
                        (
                          [2718521] => 18.95
                          [2718522] => 18.95
                          [2718523] => 18.95
                          [2718524] => 18.95
                          [2718525] => 18.95
                          [2718526] => 18.95
                          [2718527] => 18.95
                          [2718528] => 18.95
                          [2718529] => 18.95
                          [2718530] => 18.95
                          [2718531] => 18.95
                          [2718532] => 18.95
                          [2718533] => 18.95
                          [2718534] => 18.95
                          [2718535] => 18.95
                          [2718536] => 18.95
                          [2718537] => 18.95
                          [2718538] => 18.95
                          [2718539] => 18.95
                          [2718540] => 18.95
                          [2718541] => 18.95
                          [2718542] => 18.95
                          [2718543] => 18.95
                          [2718544] => 18.95
                          [2718545] => 18.95
                          [2718546] => 18.95
                          [2718547] => 18.95
                          [2718548] => 18.95
                          [2718549] => 18.95
                          [2718550] => 18.95
                          [2718551] => 18.95
                        )

                      [sale_price] => Array
                        (
                          [2718521] => 18.95
                          [2718522] => 18.95
                          [2718523] => 18.95
                          [2718524] => 18.95
                          [2718525] => 18.95
                          [2718526] => 18.95
                          [2718527] => 18.95
                          [2718528] => 18.95
                          [2718529] => 18.95
                          [2718530] => 18.95
                          [2718531] => 18.95
                          [2718532] => 18.95
                          [2718533] => 18.95
                          [2718534] => 18.95
                          [2718535] => 18.95
                          [2718536] => 18.95
                          [2718537] => 18.95
                          [2718538] => 18.95
                          [2718539] => 18.95
                          [2718540] => 18.95
                          [2718541] => 18.95
                          [2718542] => 18.95
                          [2718543] => 18.95
                          [2718544] => 18.95
                          [2718545] => 18.95
                          [2718546] => 18.95
                          [2718547] => 18.95
                          [2718548] => 18.95
                          [2718549] => 18.95
                          [2718550] => 18.95
                          [2718551] => 18.95
                        )

                    )

                )

              [internal_meta_keys:protected] => Array
                (
                  [0] => _visibility
                  [1] => _sku
                  [2] => _price
                  [3] => _regular_price
                  [4] => _sale_price
                  [5] => _sale_price_dates_from
                  [6] => _sale_price_dates_to
                  [7] => total_sales
                  [8] => _tax_status
                  [9] => _tax_class
                  [10] => _manage_stock
                  [11] => _stock
                  [12] => _stock_status
                  [13] => _backorders
                  [14] => _low_stock_amount
                  [15] => _sold_individually
                  [16] => _weight
                  [17] => _length
                  [18] => _width
                  [19] => _height
                  [20] => _upsell_ids
                  [21] => _crosssell_ids
                  [22] => _purchase_note
                  [23] => _default_attributes
                  [24] => _product_attributes
                  [25] => _virtual
                  [26] => _downloadable
                  [27] => _download_limit
                  [28] => _download_expiry
                  [29] => _featured
                  [30] => _downloadable_files
                  [31] => _wc_rating_count
                  [32] => _wc_average_rating
                  [33] => _wc_review_count
                  [34] => _variation_description
                  [35] => _thumbnail_id
                  [36] => _file_paths
                  [37] => _product_image_gallery
                  [38] => _product_version
                  [39] => _wp_old_slug
                  [40] => _edit_last
                  [41] => _edit_lock
                )

              [must_exist_meta_keys:protected] => Array
                (
                  [0] => _tax_class
                )

              [extra_data_saved:protected] => 
              [updated_props:protected] => Array
                (
                )

              [meta_type:protected] => post
              [object_id_field_for_meta:protected] => 
            )

          [stores:WC_Data_Store:private] => Array
            (
              [coupon] => WC_Coupon_Data_Store_CPT
              [customer] => WC_Customer_Data_Store
              [customer-download] => WC_Customer_Download_Data_Store
              [customer-download-log] => WC_Customer_Download_Log_Data_Store
              [customer-session] => WC_Customer_Data_Store_Session
              [order] => WC_Order_Data_Store_CPT
              [order-refund] => WC_Order_Refund_Data_Store_CPT
              [order-item] => WC_Order_Item_Data_Store
              [order-item-coupon] => WC_Order_Item_Coupon_Data_Store
              [order-item-fee] => WC_Order_Item_Fee_Data_Store
              [order-item-product] => WC_Order_Item_Product_Data_Store
              [order-item-shipping] => WC_Order_Item_Shipping_Data_Store
              [order-item-tax] => WC_Order_Item_Tax_Data_Store
              [payment-token] => WC_Payment_Token_Data_Store
              [product] => WC_Product_Data_Store_CPT
              [product-grouped] => WC_Product_Grouped_Data_Store_CPT
              [product-variable] => WC_Product_Variable_Data_Store_CPT
              [product-variation] => WC_Product_Variation_Data_Store_CPT
              [shipping-zone] => WC_Shipping_Zone_Data_Store
              [webhook] => WC_Webhook_Data_Store
              [order-item-line_item_removed] => WC_Order_Item_Product_Data_Store
              [order-item-line_item_switched] => WC_Order_Item_Product_Data_Store
              [order-item-coupon_pending_switch] => WC_Order_Item_Coupon_Data_Store
              [order-item-fee_pending_switch] => WC_Order_Item_Fee_Data_Store
              [subscription] => WCS_Subscription_Data_Store_CPT
              [product-variable-subscription] => WCS_Product_Variable_Data_Store_CPT
              [product-subscription_variation] => WC_Product_Variation_Data_Store_CPT
              [order-item-line_item_pending_switch] => WC_Order_Item_Product_Data_Store
              [report-revenue-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\Stats\DataStore
              [report-orders] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\DataStore
              [report-orders-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\Stats\DataStore
              [report-products] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Products\DataStore
              [report-variations] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Variations\DataStore
              [report-products-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Products\Stats\DataStore
              [report-variations-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Variations\Stats\DataStore
              [report-categories] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Categories\DataStore
              [report-taxes] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Taxes\DataStore
              [report-taxes-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Taxes\Stats\DataStore
              [report-coupons] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Coupons\DataStore
              [report-coupons-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Coupons\Stats\DataStore
              [report-downloads] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Downloads\DataStore
              [report-downloads-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Downloads\Stats\DataStore
              [admin-note] => Automattic\WooCommerce\Admin\Notes\DataStore
              [report-customers] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Customers\DataStore
              [report-customers-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Customers\Stats\DataStore
              [report-stock-stats] => Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Stock\Stats\DataStore
            )

          [current_class_name:WC_Data_Store:private] => WC_Product_Variable_Data_Store_CPT
          [object_type:WC_Data_Store:private] => product-variable
        )

      [meta_data:protected] => 
    )

  [selected] => Black Bag / Board
  [name] => 
  [id] => 
  [class] => 
  [show_option_none] => Choose an option
)

Κάντε δώρο αυτό το προϊόν προσθέτοντας τη διεύθυνση email του παραλήπτη στο ταμείο. Θα λάβουν το δώρο με ένα προσωπικό μήνυμα από εσάς και δεν θα μπορούν να δουν το ποσό της παραγγελίας. Διαβάστε περισσότερα στο δικό μας Συχνές ερωτήσεις για δώρα

Εγγύηση χαμηλότερης τιμής

100 ημέρες 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Προεπιλεγμένος τίτλος

Διαθεσιμότητα αποστολής: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο

Δεχόμαστε


Επισκόπηση

Συνδυασμός σετ σκακιού Quiver - Τριπλά κομμάτια κανονισμού | Σκακιέρα από βινύλιο | Τσάντα Quiver

Ο συνδυασμός σκάκι Quiver περιλαμβάνει ένα (το καθένα) από τα ακόλουθα στοιχεία:

Τσάντα Quiver Chess Σετ Μπλε Camo
Τσάντα Quiver Chess Σετ Μπλε Camo

Τριπλό Ρυθμιστικό Ρυθμιστικό Πλαστικά Κομμάτια Σκακιού

 • Παραδοσιακό μοτίβο Staunton.
 • Βασιλιάς 3.75 with με διάμετρο βάσης 1.5.
 • Πλήρες σετ 34 τεμαχίων - Περιλαμβάνει δύο επιπλέον βασίλισσες για προώθηση πιόνι!
 • Κατασκευασμένο από πλαστικό και προορίζεται να αντέξει τη σκληρότερη καταχρηστική χρήση.
 • Τριπλό σταθμισμένο για βελτιωμένη σταθερότητα και απόδοση.

Σκακιέρα τουρνουά βινυλίου (τετράγωνα 2.25)

 • Συνδυασμός σκάκι Quiver - Τσάντες Quiver
  Συνδυασμός σκάκι Quiver - Τσάντες Quiver

  Διαθέτει ετικέτες κατάταξης και αρχείων και στις τέσσερις πλευρές - ιδανικές για αρχάριους!

 • Κατασκευασμένο από βινύλιο υψηλής ποιότητας και αντέχει στη βρωμιά, το σκίσιμο και τις διαρροές
 • Κυλάει σε σφιχτό σχήμα σωλήνα για εύκολη μεταφορά

Τσάντα σκάκι Quiver

 • Μέγεθος 21 ″ x 6 ((επίπεδο)
 • Το φερμουάρ που ανοίγει/κλείνει εύκολα ασφαλίζει τα σκακιστικά κομμάτια κατά τη μεταφορά.
 • Αρκετά μεγάλη για να χωρέσει όλα τα σκακιστικά σου κομμάτια, τυλιγμένη σκακιέρα βινυλίου και άλλα μικρά αντικείμενα.
 • Διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου για εύκολη μεταφορά.
 • Κατασκευασμένο από καμβά υψηλής ποιότητας και αντέχει στη βρωμιά, το σκίσιμο και τις διαρροές.

Πρόσθετες πληροφορίες

Υλικά

Νάιλον, Πλαστικό, Βινύλιο

Στάθμιση

Τριπλό ζυγισμένο

King Height

3.75 "ίντσα / 9.53 cm

Διάμετρος βάσης βασιλιάς

1.5 "ίντσα / 3.81 cm

Υλικό Basepad

Μπιλιάρδο πανί

Πλατεία Μέγεθος

2.25 "ίντσα / 5.7 cm

Αποτύπωμα σκακιέρας

20 x 20 ίντσες

Μέσο σετ βάρους

32 ουγγιά

Συνολικός αριθμός τεμαχίων

34 κομμάτια σκακιού, συμπεριλαμβανομένων 2 επιπλέον βασίλισσες (για προώθηση πιόνι)