Regulamin Strony

Witamy w iChess! Są to warunki, na jakich udostępniamy Ci iChess, w tym płatne treści cyfrowe i subskrypcję. Mają zastosowanie do korzystania z iChess. Dla własnej korzyści należy uważnie przeczytać te warunki przed wyrażeniem na nie zgody. Jeśli nie rozumiesz żadnego z punktów, napisz e-mail [email chroniony] w celu uzyskania dalszych informacji.

1. O NASZYCH WARUNKACH

1.1 – Niniejsze warunki wyjaśniają, w jaki sposób możesz korzystać z tej strony internetowej iChess.net, zwanej w niniejszych warunkach „iChess”.

1.2 – Przed użyciem iChess należy uważnie przeczytać te warunki.

1.3 – Uzyskując dostęp lub korzystając z iChess lub w inny sposób wskazując swoją zgodę, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków i dokumentów, do których się one odnoszą.

1.4 – Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz któregokolwiek z tych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z iChess.

1.5 – Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące iChess, napisz do nas na e-mail [email chroniony].

1.6 – iChess.net jest dostarczany przez nas, iChess LLC, firma zajmująca się handlem internetowym zarejestrowana w Atlancie w stanie Georgia.

1.7 – Twoje korzystanie z iChess oznacza, że ​​zgadzasz się i musisz przestrzegać naszych Polityka Prywatności i Cookie i nasz Regulamin.

2. KORZYSTANIE Z iCHESS

2.1 – iChess jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2.2 – Masz możliwość utworzenia konta w iChess, pod warunkiem podania nazwy użytkownika i adresu e-mail.

2.2.1 – Podczas tworzenia konta wybierasz nazwę użytkownika i hasło. Musisz traktować je jako część naszych procedur bezpieczeństwa i musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej. Nigdy nie poprosimy Cię o dane logowania poza samym procesem logowania.

2.2.2 – Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków.

2.2.3 – Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż Ty zna Twoje hasło lub dane logowania, musisz niezwłocznie nas o tym powiadomić [email chroniony].

2.3 – Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie iChess, w tym:

2.3.1 – wszystkie koszty i wydatki, które mogą Państwo ponieść w związku z korzystaniem z iChess, w tym zakupami dostępu do Treści cyfrowych i opłatami subskrypcyjnymi; oraz

2.3.2 – zachowanie poufności hasła i innych danych konta.

2.4 – Możemy uniemożliwić lub zawiesić Twój dostęp do iChess, jeśli nie zastosujesz się do jakiejkolwiek części niniejszych warunków.

2.5 – W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie konta, wysyłając e-mail na adres [email chroniony].

3. WŁASNOŚĆ, KORZYSTANIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 – iChess i wszystkie prawa własności intelektualnej do niego (w tym wszelkie Treści cyfrowe) są naszą własnością lub właścicielami treści. Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa takie jak: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa do baz danych i patenty. Zastrzegamy sobie wszystkie nasze prawa do wszelkiej własności intelektualnej w związku z niniejszymi warunkami. Oznacza to na przykład, że pozostajemy ich właścicielami i możemy z nich swobodnie korzystać tak, jak my i oni uznają to za stosowne.

3.2 – Żadne z postanowień niniejszych warunków nie przyznaje Ci żadnych praw do iChess innych niż te, które są niezbędne do umożliwienia Ci dostępu do iChess. Zgadzasz się nie dostosowywać, nie próbować obejść ani nie usuwać żadnych informacji zawartych w iChess (w tym wszelkich informacji dotyczących własności intelektualnej), a w szczególności we wszelkich prawach cyfrowych lub innych technologiach bezpieczeństwa osadzonych lub zawartych w iChess.

3.3 – Znaki towarowe: „iChess.net” oraz logo iChess są naszymi znakami towarowymi. Na iChess mogą być również używane inne znaki towarowe i nazwy handlowe. Używanie jakichkolwiek znaków towarowych na iChess jest niedozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3.4 – YouTube, transmisje strumieniowe i inne wykorzystanie iChess: Dla jasności, nie wolno powielać ani udostępniać żadnej części iChess (w tym Treści cyfrowych) online ani żadnej innej osobie w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody w postaci wiadomości e-mail. W zależności od zakresu i charakteru proponowanej działalności oraz jeśli możemy uzyskać pozwolenie od innych zaangażowanych posiadaczy praw, możemy być skłonni udzielić pozwolenia na małe fragmenty Treści cyfrowych lub inne części iChess w materiałach udostępnionych przez Ciebie online.

4. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA iCHES

4.1 – Robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić, że nie umieszczamy na iChess żadnych treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. W przypadku, gdy uznasz, że jakakolwiek zawartość w iChess narusza Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, powiadom nas pod adresem [email chroniony].

4.2 – Jeśli masz skargę dotyczącą jakiejkolwiek Treści cyfrowej lub jakiejkolwiek treści przesłanej lub opublikowanej w iChess przez dowolnego użytkownika, poinformuj nas o tym, a my zajmiemy się nią niezwłocznie.

5. PRZESYŁANIE INFORMACJI DO iCHESS

5.1 – Chociaż staramy się upewnić, że iChess jest bezpieczny, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a zatem nie możemy zagwarantować, że będą one poufne. Z tego powodu nie powinieneś przekazywać nam żadnych sprytnych pomysłów na temat iChess – pomysłów podlegających opatentowaniu lub wniosków patentowych, sugestii reklamowych lub marketingowych, prototypów lub jakichkolwiek innych informacji, które uważasz za poufne, wrażliwe z handlowego punktu widzenia lub wartościowe (Niechciane Materiały).

5.2 – Możemy bezpłatnie wykorzystać dowolne Niechciane Przesyłki, które uznamy za uzasadnione (należy pamiętać, że nie mamy możliwości dowiedzenia się, czy takie informacje są poufne, wrażliwe pod względem handlowym lub wartościowe, ponieważ nie monitorujemy iChess w celu sprawdzenia w tych sprawach). W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za zachowanie poufności niechcianych zgłoszeń ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności prawnej wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek wykorzystanie takich niechcianych materiałów.

5.3 – Jeśli chcesz sprzedawać własne szachy na iChess, napisz do nas na [email chroniony]

6. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI I DOSTĘPNOŚĆ iCHESS

6.1 – Chociaż staramy się upewnić, że iChess jest dokładna, aktualna i wolna od błędów, nie możemy obiecać, że tak będzie. Jesteśmy dumni z jakości treści szachowych na iChess, ale ostatecznie poleganie na informacjach na iChess jest na własne ryzyko.

6.2 – Uwielbiamy pracować nad tym, aby iChess był szeroko dostępny i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go utrzymać.

6.3 – Użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa podczas korzystania z iChess (np. jeśli mają do niego zastosowanie poniższe Warunki dostępu do treści cyfrowych). Jako konsument będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym zamieszkujesz.

6.4 – iChess jest dostarczany w celu oferowania użytkownikowi Treści cyfrowych, które mają pomóc w nauce i rozwoju szachów. Nie stanowią one porady technicznej ani żadnego innego rodzaju porady i nie należy na nich polegać w jakimkolwiek celu.

6.5 – Chociaż staramy się upewnić, że iChess jest dostępny do użytku, nie obiecujemy, że iChess jest dostępny przez cały czas, ani nie obiecujemy nieprzerwanego korzystania przez Ciebie z iChess.

7. HIPERLINKI I WITRYNY OSÓB TRZECICH

iChess może zawierać łącza lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich innych niż iChess. Te linki lub odniesienia są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za cokolwiek w nich zawarte. Wyświetlenie jakiegokolwiek linku i odniesienia do jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej nie oznacza, że ​​popieramy tę stronę trzecią. Korzystanie z witryny osoby trzeciej może podlegać warunkom tej witryny osoby trzeciej.

8. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć z mocy prawa (takiej jak śmierć lub obrażenia ciała), nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty, których nie można było przewidzieć dla Ciebie i nas w momencie tworzenia niniejszych warunków lub które nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenie z naszej strony. Nie ponosimy również odpowiedzialności za straty biznesowe i straty osób niebędących konsumentami.

9. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10. PRAWA OSÓB TRZECICH

Nikt inny niż strona niniejszych warunków nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z tych warunków.

11. ODMIANA

Niniejsze warunki są datowane na 20 stycznia 2021 r. Żadne zmiany, które proponujesz w tych warunkach, nie są ważne ani nie mają żadnego skutku, chyba że wyrazimy na nie pisemną zgodę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu. Nasze zaktualizowane warunki będą wyświetlane pod tym adresem URL w iChess. Kontynuując korzystanie i dostęp do iChess po takich zmianach, zgadzasz się na związanie się wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie tych warunków od czasu do czasu w celu zweryfikowania takich zmian.

12. ZADANIE

Możemy przenieść lub przypisać Twoje konto do spółki siostrzanej, macierzystej lub zależnej lub do firmy, która kupuje naszą firmę. Na przykład możemy przenieść lub przypisać Twoje konto do firmy z grupy firm [Play Magnus AS].

13. SPORY

13.1 – Przywiązujemy dużą wagę do dobrych relacji z tobą i ogólnie ze społecznością szachową. Postaramy się szybko i sprawnie rozwiązywać z Tobą wszelkie spory.

13.2 – Jeśli jesteś z nami niezadowolony, skontaktuj się z nami jak najszybciej pod adresem [email chroniony].

13.3 – Jeśli Ty i my nie możemy rozwiązać sporu przy użyciu naszej procedury rozpatrywania reklamacji, poinformujemy Cię, że nie możemy rozstrzygnąć sporu z Tobą.

13.4 – Do niniejszych warunków będzie mieć zastosowanie odpowiednie prawo Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług iChess nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do powoływania się na takie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lokalnego.

Warunki subskrypcji iChess

Niniejsze Warunki subskrypcji określają warunki, na których określone korzyści i funkcje („Płatne funkcje„) dostępny odpłatnie na zasadzie subskrypcji („Subskrypcja”), jest sprzedawany przez nas za pośrednictwem iChess. Niektóre subskrypcje są odnawialne; inne są bezterminowe lub ograniczone w czasie. Przed zakupem wyświetlimy podstawę, na której oferowana jest Twoja subskrypcja.

1. SUBSKRYPCJE, PŁATNE FUNKCJE, CENA I DOSTĘPNOŚĆ

1.1 – Od czasu do czasu możemy zmienić nasze ceny. Zmiany ceny nie wpłyną na żadne Subskrypcje, które już zakupiłeś, ale będą miały zastosowanie do każdego kolejnego odnowienia lub nowej Subskrypcji. O każdej zmianie ceny poinformujemy Cię co najmniej 30 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeśli nie zgadzasz się na taką zmianę, możesz anulować Subskrypcję w sposób opisany poniżej w punkcie 8.

1.2 – Od czasu do czasu mogą zostać wprowadzone drobne zmiany w niektórych płatnych funkcjach, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych lub w celu rozwiązania problemów technicznych lub bezpieczeństwa lub ograniczeń praw. Zmiany te nie zmienią głównych cech Płatnych Funkcji i nie powinny normalnie wpływać na korzystanie z tych Płatnych Funkcji. Jeśli jednak zostanie wprowadzona jakakolwiek zmiana, która wpłynie na korzystanie z płatnych funkcji, otrzymasz odpowiednie informacje.

1.3 – W przypadku dokonania jakichkolwiek aktualizacji płatnych funkcji, ta płatna funkcja będzie nadal odpowiadać naszemu opisowi przekazanemu przed zakupem subskrypcji w celu uzyskania dostępu do płatnej funkcji. Należy pamiętać, że nie przeszkadza nam to w ulepszaniu płatnych funkcji, a tym samym wykraczaniu poza oryginalny opis.

1.4 – Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie ceny wyświetlane na iChess były prawidłowe w momencie przejścia do trybu online.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 – iChess przeprowadzi Cię przez proces zakupu Subskrypcji. Przed sfinalizowaniem zakupu będziesz mieć możliwość przejrzenia zamówienia i jego zmiany. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swoje zamówienie przed jego złożeniem.

2.2 – Jeśli podczas procesu zamówienia podasz nam nieprawidłowe lub niepełne informacje, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Jeśli nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego zamówienia z powodu nieprawidłowych lub niepełnych informacji, skontaktujemy się z Tobą, aby poprosić o ich poprawienie. Jeśli nie podasz nam dokładnych lub pełnych informacji w rozsądnym czasie od naszego żądania, anulujemy Twoje zamówienie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostępności płatnych funkcji, które wynikają z podania przez Ciebie nieprawidłowych lub niepełnych informacji.

2.3 – W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie przyjmiemy lub nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia z jakiegokolwiek powodu, wyjaśnimy dlaczego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W normalnych okolicznościach płatność nie zostanie pobrana. Jeśli pobraliśmy płatność, wszelkie takie sumy zostaną Ci zwrócone tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni.

3. ZAPŁATA

3.1 – Płatność za subskrypcje należy zawsze dokonywać z góry. Wybrana przez Ciebie metoda płatności zostanie obciążona, gdy zrealizujemy Twoje zamówienie i wyślemy Ci Potwierdzenie subskrypcji pocztą elektroniczną (zwykle następuje to natychmiast i zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający płatność).

3.2 – Akceptujemy następujące metody płatności w iChess:

3.2.1 – Visa, Mastercard, American Express i Discover za pośrednictwem naszego partnera płatniczego Authorize.net.

3.2.2 – Twoje konto PayPal.

3.3 – Jeśli nie dokonasz należnej nam płatności na czas, zawiesimy Twój dostęp do płatnych funkcji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 4.4 poniżej. Jeśli nie dokonasz płatności w ciągu 7 dni od naszego przypomnienia, możemy anulować Subskrypcję. Wszelkie należne nam kwoty pozostaną należne i płatne.

3.4 – Jeśli uważasz, że obciążyliśmy Cię nieprawidłową kwotą, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony] tak szybko, jak to możliwe, aby nas o tym powiadomić. Nie będziesz płacić za płatne funkcje, gdy dostępność jest zawieszona.

4. DOSTARCZANIE PŁATNYCH FUNKCJI

4.1 – Płatne funkcje odpowiednie dla Subskrypcji będą dostępne natychmiast po wysłaniu przez nas Potwierdzenia subskrypcji i będą dostępne przez cały czas trwania Subskrypcji (w tym wszelkie odnowienia).

4.2 – W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być zmuszeni zawiesić świadczenie płatnych funkcji (w całości lub w części) z jednego lub więcej z następujących powodów:

4.2.1 – Aby naprawić problemy techniczne lub dokonać niezbędnych drobnych zmian technicznych; lub

4.2.2 – Aby zaktualizować płatne funkcje, aby były zgodne z odpowiednimi zmianami w prawie, wymaganiami każdej osoby posiadającej prawa do płatnych funkcji lub innymi wymogami regulacyjnymi.

4.3 – Jeśli będziemy musieli zawiesić dostępność płatnych funkcji z któregokolwiek z tych powodów, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o zawieszeniu i wyjaśnimy, dlaczego jest to konieczne. Jeżeli zawieszenie trwa (lub poinformujemy Cię, że będzie trwało) dłużej niż 7 dni, możesz zakończyć Subskrypcję w sposób opisany poniżej w punkcie 8.2.

4.4 – Możemy zawiesić świadczenie płatnych funkcji, jeśli nie otrzymamy od Ciebie płatności na czas. Poinformujemy Cię o braku płatności w terminie, jednak jeśli nie dokonasz płatności w ciągu 7 dni od naszego powiadomienia, możemy zawiesić świadczenie odpłatnych funkcji do czasu otrzymania od Ciebie wszystkich zaległych kwot. Jeśli zawiesimy świadczenie płatnych funkcji, poinformujemy Cię o zawieszeniu. Nie zostaniesz obciążony żadnymi płatnymi funkcjami, gdy świadczenie jest zawieszone.

4.5 – Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoją subskrypcję, jeśli naruszysz warunki użytkowania iChess (w tym niniejsze Warunki subskrypcji). Cenimy nasze zaangażowanie w społeczność szachową i dołożymy wszelkich starań, aby przy rozpatrywaniu wszelkich naruszeń być rozsądnym i proporcjonalnym.

5. ODNOWIENIE TWOJEJ SUBSKRYPCJI

Jeśli wskazaliśmy Ci w momencie zakupu, że Twoja subskrypcja jest subskrypcją odnawianą automatycznie, zostanie ona automatycznie odnowiona do końca okresu subskrypcji, w którym powiadomisz nas e-mailem na adres [email chroniony] że chcesz ją anulować (lub o ile nie zostanie wcześniej wypowiedziana zgodnie z niniejszymi warunkami) lub uzgodnić z dostawcą usług płatniczych zaprzestanie płatności w związku z Subskrypcją.

6. PROBLEMY Z PŁATNYMI FUNKCJAMI

6.1 – Zgodnie z prawem musimy zapewniać płatne funkcje o zadowalającej jakości, odpowiednie do celu i zgodne z opisem. Jeśli jakakolwiek płatna funkcja dostępna w ramach subskrypcji nie jest zgodna, skontaktuj się z nami tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować nas o problemie. Twoje dostępne środki zaradcze będą następujące:

6.1.1 – Jeśli Płatna funkcja ma wady, masz prawo do naprawy lub wymiany.

6.1.2 – Jeśli nie możemy rozwiązać problemu lub jeśli nie został on (lub nie może być) naprawiony w rozsądnym czasie i bez znaczących niedogodności dla Ciebie, możesz mieć prawo do pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy.

6.1.3 – Jeśli możesz wykazać, że usterka uszkodziła Twoje urządzenie lub inne należące do Ciebie treści cyfrowe, ponieważ nie zachowaliśmy należytej staranności i umiejętności, możesz mieć prawo do naprawy lub odszkodowania. Więcej informacji znajduje się w sekcji 9.3.

6.2 – Jeśli wystąpi problem z jakąkolwiek płatną funkcją, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony] lub odwiedź Strona kontaktowa na iChess, aby poinformować nas o problemie.

6.3 – Zwroty (zarówno pełne, jak i częściowe, w tym obniżki ceny) zgodnie z niniejszą sekcją 6 zostaną wydane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym uznamy, że masz prawo do zwrotu.

6.4 – Zwroty środków na mocy niniejszego punktu 6 będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś przy zakupie Subskrypcji.

6.5 – Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw jako konsumenta, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

7. ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

7.1 – Z wyjątkiem Subskrypcji miesięcznych (które mogą zostać wypowiedziane przez konsumentów z UE tylko w okresie odstąpienia od umowy, jak określono poniżej), możesz anulować Subskrypcję w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od daty otrzymania od nas wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Subskrypcji .

7.2 – Jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej, domyślnie masz prawo do okresu „odstąpienie od umowy”, w którym możesz anulować subskrypcję z dowolnego powodu, w tym jeśli zmieniłeś zdanie, i otrzymać zwrot pieniędzy . Okres rozpoczyna się z chwilą wysłania przez nas Potwierdzenia subskrypcji i kończy się w momencie uzyskania dostępu do płatnych funkcji lub 14 dni kalendarzowych po dacie naszego Potwierdzenia subskrypcji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7.3 – Po okresie odstąpienia od umowy możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, jednak zgodnie z punktami 7.4 i 8 nie możemy zaoferować żadnych zwrotów i będziesz mieć dostęp do płatnych funkcji przez pozostałą część bieżącej subskrypcji ( odpowiednio do dnia odnowienia lub wygaśnięcia), w którym to momencie Subskrypcja wygaśnie.

7.4 – Jeśli przez pomyłkę zezwolisz na automatyczne odnowienie subskrypcji, poinformuj nas o tym jak najszybciej. Będziemy mogli anulować subskrypcję i dokonać pełnego zwrotu pieniędzy.

7.5 – Jeśli chcesz skorzystać z prawa do anulowania zgodnie z niniejszą sekcją 7, możesz poinformować nas o anulowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email chroniony]

7.6 - Możemy zapytać Cię, dlaczego zdecydowałeś się anulować, i możemy wykorzystać wszelkie udzielone przez Ciebie odpowiedzi, aby ulepszyć nasze treści i usługi, jednak pamiętaj, że nie masz obowiązku podawania żadnych szczegółów, jeśli nie chcesz.

7.7 – Zwroty środków zgodnie z niniejszą sekcją 7 zostaną Ci przyznane tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujesz nas, że chcesz anulować.

8. TWOJE INNE PRAWA DO ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI

8.1 – Możesz zakończyć Subskrypcję w dowolnym momencie, jeśli poinformujemy Cię o nadchodzącej zmianie Twojej Subskrypcji lub płatnych funkcji (zgodnie z opisem w punkcie 1) lub niniejszych Warunków subskrypcji, na które nie wyrażasz zgody. Jeśli zmiana ma wejść w życie lub będzie obowiązywać przed końcem bieżącej Subskrypcji, zwrócimy Ci proporcjonalny zwrot pieniędzy w wysokości pozostałego czasu w ramach tej Subskrypcji. Jeśli zmiana nie wejdzie w życie lub nie będzie miała zastosowania do Ciebie do czasu wygaśnięcia Twojej obecnej Subskrypcji, Subskrypcja wygaśnie z końcem tego okresu Subskrypcji i będziesz mieć dostęp do płatnych funkcji do tej daty.

8.2 – Jeśli zawiesiliśmy dostępność płatnych funkcji na dłużej niż 7 dni lub poinformowaliśmy Cię, że zamierzamy zawiesić dostępność na dłużej niż 7 dni, możesz natychmiast zakończyć Subskrypcję, jak opisano w punkcie 4.3. Jeśli z tego powodu zrezygnujesz z subskrypcji, otrzymasz proporcjonalny zwrot pieniędzy.

8.3 - Masz również prawo do zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie, jeśli ją naruszymy. Możesz również mieć prawo do pełnego lub częściowego zwrotu i odszkodowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

8.4 – Zwroty środków zgodnie z niniejszą sekcją 8 będą dokonywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym anulowanie staje się skuteczne.

9. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DLA CIEBIE

9.1 – Będziemy odpowiedzialni za wszelkie przewidywalne straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Warunków subskrypcji lub w wyniku naszego zaniedbania. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub zaniedbania lub jeśli jest rozważana przez Ciebie i nas podczas tworzenia Subskrypcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

9.2 – Nasze płatne funkcje są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Nie obiecujemy, że płatne funkcje nadają się do użytku komercyjnego, biznesowego lub przemysłowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

9.3 – Jeśli w wyniku naszego braku należytej staranności i umiejętności jakiekolwiek treści cyfrowe (w tym między innymi płatne funkcje) z iChess uszkodzą Twoje urządzenie lub inne treści cyfrowe należące do Ciebie, naprawimy szkodę lub zapłacimy Ci odpowiednie odszkodowanie. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie tego przepisu, jeśli:

9.3.1 – Szkoda została spowodowana przez nieprzestrzeganie naszych instrukcji; lub

9.3.2 – Twoje urządzenie nie spełnia żadnych odpowiednich minimalnych wymagań systemowych, o których poinformowaliśmy Cię przed zakupem Subskrypcji.

9.4 – Żadne z postanowień niniejszych Warunków subskrypcji nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem (w tym naszych pracowników, agentów lub podwykonawców); lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

9.5 – Żadne z postanowień niniejszych Warunków subskrypcji nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia praw użytkownika jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

10. KONTAKT Z NAMI

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ogólnych pytań lub skarg lub anulować subskrypcję, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email chroniony].

Warunki dostępu do treści cyfrowych iChess

Warunki te określają podstawę, na której uzyskujesz dostęp i płacisz za dostęp do dodatkowej zawartości szachowej w iChess.

1. ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

1.1 – Gdy uzyskasz dostęp do Treści cyfrowych za pośrednictwem iChess, będziesz mieć prawo do korzystania z nich na własny użytek, zgodnie z niniejszymi warunkami, tak długo, jak masz aktywne konto iChess.

1.2 – Wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia, aby powiadomić Cię, że przyjęliśmy Twoje zamówienie na Treści cyfrowe. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia zamówień na dostęp do Treści cyfrowych, jeśli mamy ku temu uzasadnione podstawy, w tym jeśli wcześniej naruszyłeś nasze Warunki świadczenia usług lub jeśli uznamy, że prawo do anulowania jest nadużywane (patrz Twoje prawo do anulowania , poniżej). W mało prawdopodobnym przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie przyjmiemy lub nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia, wyjaśnimy to e-mailem. W normalnych okolicznościach płatność nie zostanie pobrana. Jeśli pobraliśmy płatność, wszelkie takie sumy zostaną Ci zwrócone tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni.

1.3 – Treści cyfrowe:

1.3.1 – jest dla Ciebie osobisty. Możesz go używać w dowolnym miejscu na świecie, ale tylko wtedy, gdy przestrzegasz lokalnych przepisów;

1.3.2 – nie dotyczy wyłącznie Ciebie. Możemy dostarczać te same lub podobne Treści cyfrowe innym użytkownikom;

1.3.3 – może być używany tylko w iChess (jeśli nie możesz go wyeksportować lub pobrać w ramach zakupu);

1.3.4 – nie może być:

(a) skopiowane przez Ciebie;

(b) zmienione przez Ciebie (co oznacza w szczególności, że nie możesz ich dostosowywać, odtwarzać, dekompilować ani próbować wydobyć z nich kodu źródłowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone przez prawo);

(c) połączone lub połączone z jakimkolwiek programem komputerowym lub używane w jakimkolwiek programie komputerowym;

(d) dystrybuowane, udostępniane lub sprzedawane przez Ciebie jakiejkolwiek stronie trzeciej;

(e) wywiezione z iChess;

1.3.5 – Nie wolno ukrywać, zmieniać ani usuwać żadnych oznaczeń, które wskazują, kto jest właścicielem tych informacji, takich jak prawa autorskie (©), zarejestrowane znaki towarowe (®) lub niezarejestrowane znaki towarowe (™).

2. TWOJE PRAWO DO ANULOWANIA

2.1 – Użytkownik może anulować zamówienie na Treści cyfrowe w dowolnym momencie w ciągu 100 dni od daty otrzymania od nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Nie ma to wpływu na Twoje prawa wynikające z 14-dniowego „okresu odstąpienia od umowy” poniżej, jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej. Nie możemy utrzymywać relacji z klientami, którzy wielokrotnie anulują zamówienia w taki sposób, że pojawia się wzór sugerujący, że nie dokonują zakupów w dobrej wierze. Jeśli zauważymy zachowanie, które zasadnie uważamy za nadużycie prawa do anulowania, możemy odmówić przyjęcia dalszych zamówień od Ciebie.

2.2 – Jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej, domyślnie masz prawo do okresu odstąpienia od niektórych zakupów z dowolnego powodu, w tym jeśli zmieniłeś zdanie, i otrzymać zwrot pieniędzy. Okres rozpoczyna się z chwilą wysłania przez nas Potwierdzenia subskrypcji lub Potwierdzenia zamówienia i kończy się 14 dni kalendarzowych po dacie naszego Potwierdzenia zamówienia.

3. DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI

3.1 – Treści cyfrowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem iChess, mogą z czasem ulec zmianie.

3.2 – Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Ci dostęp do Twoich treści cyfrowych tak długo, jak będziesz chciał korzystać z iChess, ale nie możemy zagwarantować, że będziesz mógł oglądać treści cyfrowe znajdujące się na Twoim koncie na zawsze. Aby było jasne, tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach dowolna z zakupionych przez Ciebie Treści cyfrowych będzie musiała zostać usunięta, ale jeśli nie mamy już prawa do ich udostępniania, nie będziesz już mógł przeglądać tych treści z Twoje konto iChess. Postaramy się nie usuwać takich treści bez uprzedniego powiadomienia Cię, że mają one zostać usunięte, tak abyś miał możliwość korzystania z Treści cyfrowych.

3.3 – Sugerujemy pobieranie wszelkich plików dołączonych do zakupu i tworzenie ich kopii zapasowych, aby nadal mieć dostęp do zawartości, jeśli zostanie ona później usunięta ze sklepu i/lub z naszej funkcji przesyłania strumieniowego na Twoim koncie.

3.4 – Ponadto możemy być zmuszeni do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do niektórych Treści cyfrowych lub zastąpienia niektórych Treści cyfrowych na koncie iChess wersją zredagowaną, w przypadku wystąpienia problemów prawnych lub innych lub w przypadku naruszenia niniejszych Warunków dostępu do Treści cyfrowych. Jeśli z tych powodów będziemy musieli trwale usunąć Treści cyfrowe, zostaną one usunięte z Twojego konta iChess, a Ty możesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy (z wyjątkiem sytuacji, gdy usunęliśmy dostęp do Treści cyfrowych z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków dostępu do Treści cyfrowych) a my potwierdzimy Twój zwrot e-mailem.

4. CO SIĘ DZIEJE, GDY MOJE KONTO ZAMKNIĘTE?

4.1 – Jeśli zamkniesz swoje konto lub zlikwidujemy je zgodnie z niniejszymi warunkami świadczenia usług, utracisz dostęp do Treści cyfrowych na swoim koncie iChess.

4.2 – Upewnij się, że wykorzystałeś cały kredyt sklepowy na swoim koncie na koncie iChess, ponieważ nie możesz otrzymać zwrotu za niewykorzystany kredyt.

4.3 – Jeśli planujesz zamknąć swoje konto, sugerujemy pobranie wszelkich zakupionych plików i utworzenie ich kopii zapasowej, aby nadal mieć dostęp do treści. Nie możemy zastąpić utraconych plików, jeśli zamknąłeś swoje konto.

5. ZAPŁATA

5.1- Akceptujemy następujące karty kredytowe i debetowe: Visa, Mastercard i American Express.

5.2.1 – Cena Treści cyfrowych jest w dolarach amerykańskich

5.2.2 – Niektóre elementy treści cyfrowych mogą być sprzedawane razem jako pakiet. Cena wyświetlana przy pakiecie to cena, którą zostaniesz obciążony przy zakupie pakietu.

5.2.3 – Od czasu do czasu oferujemy rabaty promocyjne na Treści cyfrowe . Oferujemy również posiadaczom subskrypcji iChess Club zniżkę na niektóre Treści cyfrowe. Jeśli przysługuje Ci zniżka promocyjna i zniżka na subskrypcję iChess Club, zastosujemy większą z tych zniżek do ceny należnej za dostęp do Treści cyfrowych. To samo dotyczy dowolnych dwóch lub więcej różnych zniżek – przysługuje Ci tylko wyższy z rabatów.

6. CHARAKTER TREŚCI CYFROWYCH

6.1 – Musimy dostarczyć Ci Treści cyfrowe zgodne z Twoimi prawami.

6.2 – Kiedy dostarczamy Treści cyfrowe:

6.2.1 – dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby była ona wolna od wad; wirusy i inne złośliwe treści;

6.2.2 – nie obiecujemy, że jest on zgodny z oprogramowaniem lub sprzętem stron trzecich, z wyjątkiem sytuacji, gdy stwierdziliśmy, że znajduje się w przewodniku po jego użyciu lub na naszej stronie internetowej; oraz

6.2.3 – przyjmujesz do wiadomości, że mogą występować w nim drobne błędy lub błędy.

7. WADLIWA TREŚĆ CYFROWA

7.1 – Prosimy o kontakt mailowy na [email chroniony] Jeśli chcesz:

7.1.1 – nas w celu naprawy wadliwych Treści cyfrowych;

7.1.2 – my w celu wymiany wadliwych Treści cyfrowych;

7.1.3 – obniżka ceny; lub

7.1.4 – odrzucić Treści cyfrowe i uzyskać pełny zwrot pieniędzy.

7.2 – Aby uniknąć błędów, należy korzystać z Treści cyfrowych za pośrednictwem iChess, wyłącznie na zalecanym oprogramowaniu i sprzęcie stron trzecich określonym w iChess.

Zasady dopuszczalnego użytkowania iChess

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania określa warunki między Tobą a nami, na podstawie których możesz uzyskać dostęp do naszej strony internetowej www.iChess.net („iChess”). Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania dotyczy wszystkich użytkowników i odwiedzających iChess.

Korzystanie z iChess oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich zasad zawartych w niniejszych zasadach dopuszczalnego użytkowania.

1. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Możesz używać iChess tylko do celów zgodnych z prawem. Nie możesz używać iChess:

 • W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • Wysyłanie, świadome odbieranie, przesyłanie, pobieranie, używanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, które nie są zgodne z naszymi Standardami treści określonymi poniżej.
 • Przesyłać lub zlecać wysyłanie niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innej formy podobnego nagabywania (spam).
 • Świadome przesyłanie jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy, które mają negatywnie wpływać na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzęt komputerowy.

Zgadzasz się również:

 • Nie powielać, powielać, kopiować ani odsprzedawać żadnej części iChess.
 • Nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, ingerować, uszkadzać ani zakłócać:
  • dowolna część iChess;
  • wszelki sprzęt lub sieć, w której przechowywany jest iChess;
  • wszelkie oprogramowanie wykorzystywane do dostarczania iChess; lub
  • wszelki sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością lub używane przez jakąkolwiek stronę trzecią.

2. STANDARDY TREŚCI

Te standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich recenzji lub innych materiałów, które wnosisz do iChess („wkłady”).

Musisz przestrzegać ducha i litery poniższych norm. Normy mają zastosowanie do każdej części wkładu, jak również do całości. Dotyczą one twoich kontaktów ze wszystkimi członkami społeczności iChess, w tym z innymi użytkownikami iChess i personelem iChess.

Składki muszą:

 • Bądź dokładny (gdzie podają fakty).
 • Bądź szczery (gdzie wyrażają opinie).
 • Przestrzegaj prawa obowiązującego w każdym kraju, z którego są publikowane.

Składki nie mogą:

 • zawierać materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę.
 • zawierać materiałów obraźliwych, obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 • Promuj materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym.
 • Promuj przemoc.
 • Promuj dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych jakiejkolwiek innej osoby.
 • Być może oszukasz każdą osobę.
 • być dokonywane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec strony trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności.
 • Promuj wszelkie nielegalne działania.
 • Grożenia, nadużywania lub naruszania prywatności innych osób lub powodowania irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju.
 • Może nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub drażnić jakąkolwiek inną osobę.
 • Służyć do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą.
 • Daj wrażenie, że od nas emanują, jeśli tak nie jest.
 • Promować, promować lub pomagać w przypadku jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, takich jak (na przykład) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.

3. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE

Ustalimy, według naszego uznania, czy nastąpiło naruszenie niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania poprzez korzystanie z iChess. W przypadku naruszenia niniejszej polityki możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, w tym zawieszenie lub zamknięcie Twojego konta iChess. Obejmuje to zawieszenie lub zakończenie możliwości dostępu do Treści cyfrowych, w tym Treści cyfrowych, do których wcześniej zakupiłeś dostęp.

Regulamin Zwrotów

Jaka jest polityka wymiany i zwrotu pieniędzy na iChess.net?

Oferujemy pełne 100% zwrotów za wszystkie zakupy cyfrowe w ciągu 100 dni od zakupu.

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolonym, zadowolonym klientem, otrzymasz zwrot pełnej kwoty zakupu!

Pamiętaj, że nie możemy zagwarantować zwrotu pieniędzy za sprzęt fizyczny, taki jak szachownice. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, korzystając z poniższego formularza, aby sprawdzić, czy zakup sprzętu fizycznego kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy.

Jak poprosić o zwrot pieniędzy?

Wypełnij ten formularz. Wypełnij wszystkie pola, abyśmy mogli skutecznie przetworzyć Twoją prośbę.

Uwagi:
– Jeśli chcesz otrzymać częściowy zwrot pieniędzy (nie całego zamówienia, ale tylko jednego lub więcej produktów zawartych w zamówieniu), prosimy o wyjaśnienie, które produkty.
– Możliwa jest również wymiana jednego produktu na inny o podobnej wartości, trzeba to przedyskutować z zespołem wsparcia.

Czy mogę zmienić lub anulować moje zamówienie?

Jeśli chcesz dokonać zmian w złożonym przed chwilą zamówieniu, skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się tym za Ciebie. W takim przypadku zalecamy wypróbowanie opcji „Czat na żywo”.

Jak długo potrwa przetworzenie mojej wymiany lub zwrotu pieniędzy?

Zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych.

Nadużycie polityki zwrotów

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do ograniczenia lub odrzucenia wniosków o zwrot pieniędzy w przypadkach, w których naszym zdaniem doszło do nadużycia zwrotu pieniędzy, w tym między innymi:

– Zakup dużego pakietu, a następnie pobranie większości lub wszystkich plików przed zażądaniem zwrotu pieniędzy.
– Zażądano nadmiernych zwrotów.
– Użytkownicy, których konto zostało zablokowane lub wyłączone z powodu naruszenia naszego Regulamin Strony.

×
×