Polityka prywatności i plików cookie iChess.net

Zaktualizowano: luty 3, 2021

1. O iChess

Witamy w iChess! Dziękujemy za skorzystanie z naszych produktów i usług iChess. Właścicielem tej strony jest iChess LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych pod numerem 46-1030449, której zarejestrowany adres to 3267 E 3300 S #441 Salt Lake City, Utah 84109, Stany Zjednoczone.

Podczas korzystania z produktów i usług („Usługi”) świadczonych przez iChess LLC, w tym jej podmioty stowarzyszone („iChess”, „my”, „nas”, „nasz”), iChess będzie gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane osobowe. iChess poważnie traktuje prywatność Twoich danych i przetwarza Twoje dane osobowe w bezpieczny i poufny sposób, zgodnie z wymogami RODO.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej. Polityka Prywatności wyjaśnia również, jakie masz prawa i jakie możesz wyegzekwować w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że niektóre części niniejszej Polityki prywatności mogą nie mieć zastosowania do Ciebie, w zależności od tego, gdzie mieszkasz.

iChess jest administratorem przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszych Usług, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Oznacza to, że iChess odpowiada za określenie celów przetwarzania danych osobowych w Usługach oraz za przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Jeśli chcesz skontaktować się z iChess w sprawie przetwarzania danych osobowych w Usługach, skorzystaj z danych kontaktowych, które znajdują się na dole niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli masz 16 lat lub mniej, musisz upewnić się, że mamy zgodę Twojego rodzica/opiekuna, zanim podasz nam jakiekolwiek dane osobowe (w tym założysz konto).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Usług, proszę zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi, klikając tutaj.

Jeśli nie zgadzasz się z naszym postępowaniem z Twoimi danymi osobowymi w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Naszej Witryny (www.iChess.net).

2. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisach

a) Rejestracja i administrowanie kontem

Abyśmy mogli założyć i administrować Twoim kontem w Usługach, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Kiedy tworzysz konto w iChess w celu zakupu cyfrowych treści szachowych, subskrypcji, fizycznego sprzętu szachowego lub jakichkolwiek innych przedmiotów w naszym sklepie, uzyskamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Potrzebujemy tych informacji, aby świadczyć Ci Usługi i odróżniać Cię od innych użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych w sposób opisany w niniejszym punkcie jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy (Warunki świadczenia usługi iChess lub inne obowiązujące warunki).

b) Udostępnianie funkcji udostępniania

Kiedy korzystasz z funkcji udostępniania, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika i identyfikator urządzenia. Robimy to w celu udostępnienia tej funkcji, a także analizy funkcjonalności funkcji.

Ponadto możesz zdecydować się na ujawnienie danych o sobie w trakcie przesyłania treści generowanych przez użytkowników do Usług. Pamiętaj, że dane, które ujawniasz na którymkolwiek z tych forów, blogów, czatów itp., są publiczne.

Podstawą prawną przetwarzania danych, jak opisano w tej sekcji, jest spełnienie Twojej wyraźnej prośby i naszych uzasadnionych interesów w ulepszaniu naszych Usług.

c) Obsługa zamówień i przetwarzanie płatności

Kiedy kupujesz członkostwo na naszej stronie internetowej lub kupujesz produkt lub usługę w ramach naszych Usług, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, dane karty kredytowej i adres IP.

Podstawą prawną przetwarzania danych w sposób opisany w niniejszym punkcie jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy (Warunki świadczenia usługi iChess lub inne obowiązujące warunki).

d) Obsługa klienta i opinie

Doceniamy Twoją opinię i chcemy rozwiązać wszelkie problemy, jakie możesz mieć z Usługami. Abyśmy mogli pomóc Ci w odpowiedzi na Twoje uwagi i pytania, a także zaoferować pomoc w związku z korzystaniem z Usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu Twojej identyfikacji i obsługi klienta. Możesz skontaktować się przez e-mail za pośrednictwem tego adresu: [email chroniony]. W zależności od pomocy, której potrzebujesz, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta.

Podstawą prawną przetwarzania danych, jak opisano w tej sekcji, jest spełnienie Twojej wyraźnej prośby, wykonanie zawartej z Tobą umowy oraz nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych Usług.

Możemy monitorować korzystanie z iChess za pomocą plików cookie i podobnych urządzeń śledzących. Na przykład możemy monitorować, ile razy odwiedzasz, które strony odwiedzasz, dane o ruchu i dane o lokalizacji. Informacje te pomagają nam budować profile naszych użytkowników, z których korzystamy, aby ulepszyć sposób, w jaki dostarczamy Ci nasze Usługi. Niektóre z tych danych będą zbiorcze lub statystyczne, co oznacza, że ​​nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię indywidualnie. Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej jest Twoja zgoda lub/i nasze uzasadnione interesy w ulepszaniu i rozwijaniu naszych Usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą sekcją Korzystanie z plików cookie poniżej.

e) Marketing i profilowanie

Chcemy pomóc Ci w pełni wykorzystać nasze Usługi. Dlatego będziemy wysyłać Ci lub w inny sposób powiadamiać Cię o różnych ofertach i działaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, np. w formie biuletynów, listów e-marketingowych, unikalnych ofert opartych na Twoich preferencjach lub informacji o innych ofertach specjalnych. W tym celu będziemy przetwarzać Twój adres e-mail oraz dotychczasowe preferencje, zakupy lub udziały w konkursach i wydarzeniach specjalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja zgoda i/lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu Cię o Usługach i zapewnieniu Ci jak największych korzyści z Usług. Będziesz mógł zarządzać swoimi zgodami na to przetwarzanie podczas konfigurowania konta użytkownika lub później i w dowolnym momencie, klikając ustawienia na swoim koncie użytkownika lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, korzystając z adresu e-mail, który posiadamy podane na dole niniejszej Polityki Prywatności. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Będziemy również gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, aby móc dostarczać Ci odpowiednie informacje i reklamy, zgodnie z niniejszymi warunkami, za pomocą technologii reklamowej i wyświetlania reklam. W związku z tym iChess przetwarza dane osobowe, takie jak informacje demograficzne i geolokalizacyjne, informacje rejestrowane z Twojego sprzętu lub urządzenia (w celu zapewnienia, że ​​w ramach Usługi prezentowana jest odpowiednia reklama), adres IP, adres e-mail, identyfikator urządzenia, MAC adres, zainstalowane oprogramowanie, dane dotyczące użytkowania aplikacji, typ sprzętu, informacje o systemie operacyjnym, informacje o przeglądarce, unikalne identyfikatory w plikach cookie przeglądarki, pliki cookie Flash i pamięć lokalna HTML5, a także informacje o korzystaniu z Internetu i online. iChess korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu obsługi technologii wyświetlania reklam, zob. pkt 5 „Korzystanie z plików cookie”.

Ponadto możemy używać technik profilowania, aby proponować Ci określone rodzaje treści lub tytuły. Robimy to na podstawie Twoich wzorców użytkowania iChess, w tym poprzednich zakupów.

Podstawą prawną przetwarzania danych, jak opisano w tej sekcji, jest Twoja zgoda i nasz uzasadniony interes w uzyskiwaniu przychodów z wyświetlania reklam za pośrednictwem Usług. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach 2. g. „Udoskonalanie i rozwijanie Usług” oraz 5 „Korzystanie z plików cookie”.

f) Zapobieganie i wykrywanie niewłaściwego korzystania z Usług

Jeśli wykryjemy nieprawidłową aktywność na Twoim koncie, podejmiemy niezbędne działania. Może to obejmować przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych, jak opisano w tej sekcji, są nasze uzasadnione interesy w zapobieganiu i wykrywaniu niewłaściwego korzystania z Usług.

g) Ulepszanie i rozwijanie Usług

Kiedy korzystasz z naszych Usług, zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe związane z aktywnością użytkowników, w celu analizy działania naszych Usług i odpowiedniego ich ulepszania. Na przykład zachowamy i ocenimy informacje dotyczące Twoich ostatnich wizyt i korzystania z naszych Usług, a także sposobu poruszania się po różnych sekcjach naszych Usług. Taka analiza pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający i klienci korzystają z naszej witryny i poruszają się po niej, dzięki czemu możemy ulepszyć nasze Usługi i uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Mimo że niektóre dane zebrane w tych celach zawierają Twoje dane osobowe, większość danych zebranych w wyniku analizy zasadniczo nie będzie zawierać żadnych danych osobowych.

Usługi wykorzystują różne techniki, aby móc zapamiętać Twoje ustawienia i preferencje, aby spersonalizować wygląd Usług oraz do celów reklamowych i analitycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy technologie do personalizacji, reklam i analiz, zobacz sekcję 2. e. „Marketing i personalizacja” oraz punkt 5 „Korzystanie z plików cookie”.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej są nasze uzasadnione interesy w ulepszaniu i rozwijaniu naszych Usług.

3. Dostęp do danych osobowych

iChess może wykorzystywać strony trzecie, w tym swoje podmioty stowarzyszone, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w imieniu iChess, w celu świadczenia Usług, a także ulepszania i rozwijania strony internetowej iChess, aplikacji i związanego z nią sprzętu. Tacy podwykonawcy usług IT obejmują Chase Paymentech, Authorize.net i/lub PayPal. Podwykonawcy ci mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeśli dane osobowe są przechowywane u podwykonawcy lub w inny sposób są dostępne dla podwykonawcy zgodnie z zawartą z nami umową. W stosownych przypadkach iChess zawarła umowy o przetwarzanie danych z tymi podwykonawcami, którzy działają zgodnie z warunkami umowy o przetwarzanie danych i zgodnie z naszymi instrukcjami. Podwykonawca może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów określonych przez iChess i opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak usługodawcy zewnętrzni przetwarzają dane osobowe, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej odpowiedniego usługodawcy zewnętrznego i znalezienia odpowiedniej polityki prywatności. 

Ponadto iChess może udostępniać dane osobowe swoim podmiotom powiązanym w celu prowadzenia wspólnych działań w całej grupie, takich jak działania marketingowe.

Informacje o Tobie w związku z korzystaniem z Usług będą przetwarzane w sposób bezpieczny i poufny, a dostęp do nich będzie miał personel lub osoby trzecie tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu świadczenia Ci Usług. iChess nie ujawnia danych osobowych w innych okolicznościach lub na sposoby niż opisane w niniejszej Polityce prywatności, chyba że wyraźnie zażądasz lub wyrazisz zgodę na takie ujawnienie.

h) Lista zewnętrznych dostawców usług

 • Amazon Web Services – Przechowywanie plików cyfrowych i przesyłanie danych
 • Silnik WP – Bezpieczny hosting
 • Google Analytics – Anonimowe zagregowane statystyki
 • Optymalizuj Google – Testy dzielone
 • Facebook – Adres IP przycisków Like/share
 • Tawk.to – Obsługa klienta
 • Klaviyo – Kampanie e-mailowe
 • Paypal - Bramki płatności
 • Autoryzować - Bramki płatności
 • Quickbooks – Oprogramowanie księgowe
 • Twitter – Adres IP przycisku Tweet
 • WordPress - Stronie internetowej
 • WooCommerce - Sklep

4. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w bezpieczny sposób i posiadamy procedury, które spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie danych. Środki bezpieczeństwa mają charakter zarówno techniczny, umowne, jak i organizacyjne, na przykład:

• dostęp do Twojego konta jest kontrolowany przez hasło i nazwę użytkownika, które są dla Ciebie unikalne; oraz
• przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach.

Przeprowadzamy regularne oceny bezpieczeństwa we wszystkich systemach centralnych, które służą do obsługi danych osobowych. Zawarliśmy również umowy z naszymi podwykonawcami, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, co wymaga od nich zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa informacji w zakresie świadczonych dla nas usług.

Ograniczamy dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Usługach do osób, które potrzebują dostępu w celu realizacji swoich zadań. Posiadamy mechanizmy kontroli dostępu, dzięki czemu dane osobowe są dostępne tylko dla personelu o uzasadnionej potrzebie.

Chociaż dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane od Ciebie lub do Ciebie za pośrednictwem internet. Jak określono w naszych Warunkach korzystania z usługi, Twoim obowiązkiem jest:

• Upewnij się, że nikt inny nie będzie używał iChess, gdy jesteś zalogowany na swoje konto (zalecamy naszym użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z publicznych komputerów/urządzeń i NIE pozostawianie siebie zalogowanych; Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że tak się nie stanie);
• Wyloguj się i zamknij swoje konto w iChess, gdy go nie używasz, na dowolnym prywatnym i/lub publicznym komputerze lub urządzeniu; oraz
• Zachowaj swoje hasło i wszelkie dane konta lub dane dostępu w tajemnicy i dla siebie.

5. Korzystanie z plików cookie

Nasze Usługi wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu elektronicznym), gdy wchodzisz na naszą stronę internetową. Używamy plików cookie w iChess, aby:

• rozpoznawać Cię za każdym razem, gdy odwiedzasz iChess (przyspiesza to dostęp do witryny, ponieważ nie musisz się za każdym razem logować);
• uzyskać informacje o swoich preferencjach;
• przeprowadzać badania i analizy statystyczne, aby pomóc ulepszyć nasze treści i Usługi oraz pomóc nam lepiej zrozumieć wymagania i zainteresowania naszych gości;
• spraw, aby nasz koszyk na zakupy i kasa działały;
• umożliwiają dodawanie komentarzy do serwisu;
• integrować funkcje stron trzecich, na przykład umieszczać wideo z YouTube;
• wyświetlać Ci reklamy na Facebooku, Instagramie, Quora, Reddit, TikTok i sieci reklamowej Google;
• sprawić, że korzystanie z Internetu będzie wydajniejsze i przyjemniejsze.

Informacje, które uzyskujemy w wyniku korzystania z plików cookie, zazwyczaj nie zawierają Twoich danych osobowych. Chociaż możemy uzyskać informacje o Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, takie jak adres IP, Twoja przeglądarka i/lub inne informacje z dziennika internetowego, na ogół nie będą one identyfikować Cię osobiście.

W większości przypadków będziemy potrzebować Twojej zgody, aby używać plików cookie w iChess. Odbywa się to za pomocą banera plików cookie umieszczonego na dole strony docelowej witryny iChess, gdzie zostaniesz poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie, które są ustawione w celach związanych z marketingiem i personalizacją. Jeśli w przyszłości zmienisz zdanie na temat zezwalania nam na używanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia na naszej stronie internetowej lub w przeglądarce, aby odrzucić pliki cookie lub całkowicie wyłączyć pliki cookie.

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są obecne na naszej stronie internetowej w celach funkcjonalnych lub niezbędnych, takich jak zapewnienie, że świadczymy Ci żądane usługi (np. funkcjonalne pliki cookie logowania). Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, a zamiast tego są oparte na naszych uzasadnionych interesach biznesowych.

i) Opis plików cookie

Poniższa lista ma na celu dostarczenie więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i dlaczego:

Nazwa pliku cookieWłaścicielCel pliku cookie
Google AnalyticsGoogleJest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc, która wykorzystuje pliki cookie, aby pokazać nam, w jaki sposób odwiedzający znaleźli i zbadali naszą witrynę oraz w jaki sposób możemy poprawić ich wrażenia. Dostarcza nam zanonimizowanych informacji o zachowaniu naszych odwiedzających (np. jak długo przebywali na stronie, średniej liczbie przeglądanych stron), a także informuje nas, ilu odwiedziliśmy.
FacebookFacebookJest to usługa marketingowa świadczona przez Facebooka, która umożliwia nam udostępnianie Ci funkcjonalności „polub i udostępnij” na Facebooku oraz usług remarketingowych.
Tawk doTawk doTo pozwala nam oferować wsparcie na czacie na żywo i otwierać zgłoszenia do pomocy technicznej, abyśmy mogli zaoferować najlepszą obsługę klienta.
WordPressWordPressUmożliwia to utworzenie i zalogowanie się na swoje konto. Pozwala nam zapamiętać, że jesteś zalogowany w serwisie. Dodatkowo pozwala na zostawianie komentarzy na blogu i otrzymywanie powiadomień na stronie.
KlaviyoKlaviyoŚledzi to, kiedy klikasz wiadomość e-mail na naszej stronie internetowej lub kiedy subskrybujesz i zgadzasz się na którykolwiek z naszych prezentów lub list sprzedaży. Pozwala nam również zobaczyć, jakie strony odwiedziłeś lub jakie produkty kupiłeś.

j) Jak wyłączyć pliki cookies?

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, upewnij się, że wszystkie pliki cookie w naszym banerze plików cookie są zaznaczone na szaro i naciśnij „zapisz”. Jeśli w przyszłości zmienisz zdanie na temat zezwalania nam na używanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia na naszej stronie internetowej lub w przeglądarce, aby odrzucić pliki cookie lub całkowicie wyłączyć pliki cookie. Jeśli to zrobisz, pamiętaj, że możesz utracić niektóre funkcje iChess. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich wyłączania można znaleźć na stronie: www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Jeśli wyraziłeś zgodę na pliki cookie, usługi dostawców zewnętrznych, takie jak Google, z których korzystamy, będą umieszczać pliki cookie w przeglądarkach internetowych w celu wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej. Pozwala nam to na składanie specjalnych ofert i dalsze oferowanie naszych Usług tym, którzy wykazali zainteresowanie naszymi Usługami.

7. Informacje o innych osobach

Jeśli przekazujesz nam informacje w imieniu innej osoby, potwierdzasz, że ta druga osoba wyznaczyła Cię do działania w jej imieniu i wyraziła zgodę na:

• wyrazić zgodę w jego imieniu na przetwarzanie jego danych osobowych; oraz
• otrzymywać w jego imieniu wszelkie zawiadomienia o ochronie danych;

8. Nie używaj iChess do prywatnych i wrażliwych danych

iChess jest źródłem, które pomoże ci poprawić naukę gry w szachy. Nie życzymy sobie, aby iChess był wykorzystywany do przetwarzania jakichkolwiek danych wrażliwych. Nie używaj iChess w żaden sposób do udostępniania jakichkolwiek osobistych informacji kontaktowych, takich jak numer telefonu lub adres. Nie używaj iChess do przesyłania lub przechowywania jakichkolwiek przedmiotów ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowie lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

iChess zawiera i może zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko naszej strony internetowej, www.ichess.net, więc kiedy odwiedzasz inne strony internetowe, zapoznaj się z ich polityką prywatności, ponieważ nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za naruszenia lub problemy, które możesz mieć w związku z prywatnością po opuszczeniu naszej witryny. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dbać o linki, nie możemy być za nie odpowiedzialni.

10. Gdzie przechowujemy Twoje dane

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane na serwerach naszych usługodawców, którzy wspomagają iChess.

Niektóre lub wszystkie Twoje dane mogą być przechowywane lub przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane tak bezpiecznie i bezpiecznie, jak miałoby to miejsce w EOG i zgodnie z RODO.

11. Twoje prawa

Możesz nie podawać nam danych osobowych i możesz wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, zmieniając jej ustawienia. Jeśli podejmiesz te decyzje, możesz kontynuować przeglądanie stron iChess.net. Witryna może jednak nie działać zgodnie z przeznaczeniem i nie będziemy w stanie zapewnić Ci naszych wymienionych produktów i subskrypcji.

Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Masz prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat, wraz z wyjaśnieniem kategorii przetwarzanych danych, celów takiego przetwarzania oraz kategorii osób trzecich, którym dane mogą zostać ujawnione. Możesz również zażądać od nas podania szczegółów dotyczących okresu przechowywania danych (lub kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu) oraz informacji o innych przysługujących Ci prawach dotyczących korzystania przez nas z Twoich danych. Przekażemy Ci informacje w ciągu jednego miesiąca od Twojej prośby, chyba że miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób. Obejmuje to na przykład poufność lub prawa własności intelektualnej innej osoby. Powiemy Ci, jeśli z tego powodu nie możemy spełnić Twojej prośby. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, wyślij prośbę do [email chroniony].

Masz również następujące prawa:

• Prawo do żądania od nas sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie.
• Prawo do bycia przez nas „zapomnianym” i do usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie, jeśli nie jest już konieczne, abyśmy przechowywali te dane do celów korzystania przez Ciebie z Usług.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w celu profilowania Cię lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji na Twój temat. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu ustalenia, czy powinniśmy przekazać Ci informacje o Usługach, które mogą być dla Ciebie istotne. W przeciwnym razie jedynymi okolicznościami, w jakich to zrobimy, jest świadczenie Usług iChess.
• Prawo do poproszenia nas o przeniesienie Twoich danych do innej usługi (jeśli jest to technicznie wykonalne) lub dostarczenie kopii danych, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, abyś mógł je im przekazać. Zrobimy to w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów, ale nie w zakresie, w którym wiąże się to z ujawnianiem danych o jakiejkolwiek innej osobie.
• Możesz również skorzystać z tych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem: [email chroniony]. W zakresie, w jakim nie wiąże się to z nieproporcjonalnym wysiłkiem z naszej strony, jeśli skorzystasz z któregokolwiek z powyższych praw, poinformujemy o tym osoby trzecie, którym przekazaliśmy Twoje dane.

12. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, wszelkie zmiany opublikujemy na tej stronie. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w tej polityce e-mailem oraz powiadomieniem na iChess znajdującym się w górnej części strony (oznaczonej ikoną dzwonka).

14. Nasze dane kontaktowe

Czekamy na Twoje opinie i pytania. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz wysłać e-mail na adres [email chroniony], telefonicznie pod numerem +1 (413) 424-3770 lub pocztą na numer 3391 E Brockbank Dr, SALT LAKE CITY, UT 84124, Stany Zjednoczone.

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) zarejestrowaną w Gruzji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

×
×